Најновије

Предлог закона

Предлог закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама; Предлог закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга; Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању; Предлог закона о јавним прдузећима; Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за рзвој Републике Србије; Предлог закона о измени и допуни Закона о приватизацији; Предлог закона о затезној камати; Предлог закона о измени Закона о осигурању

Oпширније...

ОСМА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НСРС

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштовани председавајући, министарко, сарадници, народни посланици, посланичка група СПС ће подржати свих осам предлога закона, економских закона који су на дневном реду. Наш став о томе је изнео јуче овлашћени представник посланичке групе, господин Дејан Раденковић, а данас је у највећем делу о тим законима говорио наш колега Ђорђе Милићевић. Зато ћу се само кратко осврнути на неке од ових закона, и то на оне који нису довољно привукли пажње у односу на све друге. Када је у питању Закон о условном отпису камата и мировању дуга, желим само кратко да се осврнем на то на следећи начин.Предложени…

Oпширније...

ОСМА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НСРС

  ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Поштовани председниче, поштовано председништво, поштована госпођо Калановић, поштовани представници министарства, даме и господо народни посланици, пред нама је и данас расправа о сету економских закона. Реч је о осам законских предлога који имају неколико јасних циљева. То су, пре свега, финансијска консолидација, финансијска дисциплина, са намером да се преполови буџетски дефицит, што је, већ смо о томе говорили током расправе у начелу о Предлогу закона о буџету за 2013. годину, изузетно важан, одлучан и храбар потез Владе Републике Србије. С друге стране, када је реч о законским предлозима о којима данас говоримо, да они заправо представљају један…

Oпширније...

ОСМА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НСРС

РАДЕНКОВИЋ ДЕЈАН Уважени министре, даме и господо народни посланици, пакет од четири предлога закона који је данас пред нама, три измене и допуне, је кохерентан скуп који треба да омогући да се остваре циљеви нове економске политике ове владе и да се системски и на дуги рок реше проблеми о којима смо причали у расправи о буџету. Решења ових предлога закона су на трагу најбоље праксе у ЕУ и представљају пакет који је, не само подршка буџету, него и сваком наредном буџету, а представљају значајно олакшање за привреду. Највећу пажњу у овом пакету посветићу Закону о јавним предузећима, али је…

Oпширније...

ОСМА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НСРС

ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ: Даме и господо народни посланици, поштовани министре, буџет за 2013. годину доноси отрежњење за све теоретичаре пропасти јавних финансија Србије. Још једна ствар је јако интересантна, а то је да светске финансијске организације и светска финансијска тржишта, виде Србију као земљу одговорних власти и одговорних и храбрих економских политика. Такође, Србија је после низа година којима смо били сведоци буџета, који су доношени у позним данима децембра, почео да подсећа и подсећаће све више на развијене земље ЕУ, којима је месец – септембар у којем се води јавна расправа о буџету, а месец у којем се усваја буџет…

Oпширније...

ОСМА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НСРС

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ: Поштовано председништво, уважени министре, Предлог буџета није усвојен у законском року и ми нисмо имали довољно времена и услова да се упознамо са Предлогом буџета. То је била једна од првих замерки коју неколико година уназад слушамо од стручне јавности, од народних посланика, од свих чланова Одбора за финансије. Мислим да је сасвим коректно да прва карактеристика овог предлога закона о буџету за 2013. годину буде та што је рок испоштован у складу са буџетским календаром, а пре свега, закон је испоштован. Са друге стране, ово је било могуће очигледно због тога што Влада Републике Србије има јасне…

Oпширније...

ОСМА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НСРС

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Уважена госпођо председавајућа, поштовани министре, даме и господо народни посланици, најпре бих се сложио са малопређашњом констатацијом јер је изузетно позитивно то што је Влада Републике Србије благовремено усвојила нацрт Предлога закона о буџету за 2013. годину и проследила га Републичком парламенту на разматрање. Просто, то говори да Влада жели и да Влада на један одговоран и озбиљан начин сагледава актуелну ситуацију и да жели да понуди конкретна решења Републичком парламенту на разматрање и када је реч о буџетској, када је реч о економској и када је реч о социјалној политици. Предлог закона о буџету за 2013. годину…

Oпширније...

ОСМА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НСРС

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштовани председниче, министре са сарадницима, даме и господо народни посланици, став посланичке групе СПС о Предлогу закона о буџету изнео је наш друг и пријатељ Ђорђе Милићевић. Само ћу да поновим да ће посланичка група СПС подржати предложени буџет. Друго што желим да кажем, имајући у виду да је ово начелна расправа, задржаћу се на неколико питања само у начелу.Када буде била расправа у појединостима, имамо доста конкретних предлога које ћемо тада презентовати и тражити подршку за њих. Пре него што се осврнем пре свега на два питања, када је у питању буџет, желим да кажем да одајем…

Oпширније...

Девето ванредно заседање НСРС

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ: Поштовани председавајући, господо министри, даме и господо народни посланици, дозволите ми да у кратком обраћању изнесем став СПС, заправо посланичке групе СПС, о овим споразумима који су на дневном реду. Ми гледамо на предложене законе кроз позитивну призму и свакако ћемо, одмах да кажем на почетку, гласати за њих, јер ово поље и активност наше државе преко одређених ресора, као што је Министарство одбране, затим МУП, као и други ресори који остварују те међународне активности и контакте, на један афирмативан начин презентују политику наше земље и доприносе једној бољој интеграцији и сарадњи са светом. То је веома значајно….

Oпширније...

Девето ванредно заседање НСРС

ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ: Хвала, председавајућа, даме и господо народни посланици, поштовани министре, усвајањем данашњег сета измена и допуна закона, обављам оно што је већ било јасно још у пролеће ове године, а то је да ускладимо жеље и могућности.             За разлику од неких битних тј. неких ранијих ребаланса, овом приликом није реч само о техничком питању које решава проблем немогућности прецизног планирања будућности у овим турбулентним временима у којима се налазимо, већ је пре свега реч о једном закону који ће умногоме одредити изгледе за оздрављење јавних финансија. Још увек ми је у сећању излагање посланичке групе СПС-ЈС приликом расправе…

Oпширније...