Најновије

ДРУГО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ И ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА     МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Уважена председавајућа, господине министре, даме и господо народни посланици, посланичка група СПС је данас јасно исказала свој став у расправи, када је у питању Предлог закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, дајући пуну подршку том предлогу закона, дајући и неке допуне шта још све да обухвати, а о чему је данас било говора. Имајући у виду да је то значајан закон који даје сигурност и предвидивост људима који се тиме баве  како и на…

Oпширније...

ДРУГО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Прдлог закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Предлог закона о изменама и допунама Закона о застити ваздуха, Предлог закона о потврђивању Међународног уговора о биљним генетицким ресурсима за храну и пољопривреду, Предлог закона о потврђивању Протокола о застити и одрзивом корисцењу биолоске и предеоне разноврсности уз Оквирну конвенцију о застити и корисцењу прекограницних водотокова и међународних језера из 1992. године и Предлог закона о потврђивању Споразума између дрзава цланица Здравствене мрезе Југоистоцне Европе о аранзману са земљом домацином о седисту Секретаријата Здравствене мрезе Југоистоцне Европе   СНЕЖАНА БОГОСАВЉЕВИЋ БОШКОВИЋ: Поштовани председавајући, Уважени Министри, Представници Владе , Даме и…

Oпширније...

Питања Влади Републике Србије

У складу са Пословником Народне скупштине27. децембра,последњем четвртка у месецу, народни посланици су од 16,00 до 19,00 часова постављали питања Влади Републике Србије. Своје право да поставе питања искористили су и народни посланици Посланичке групе СПС Милетић Михајловић и Стефана Миладиновић. Народни посланик Милeтић Михajлoвић поставио је питање министру приврeдe и финaнсиja Млађану Динкићуу вези са Општином Жaгубицa којој је, иако једној од нajсирoмaшниjих и нajнeрaзвиjeниjих,из буџeтa у oвoj гoдини нa имe нaкнaдe oдузeтo19 милиoнa динара. –       Рaчун oпштинe je свaкoднeвнo у блoкaди и бeз oбзирa нa висину приливa, 50% увeк сe блoкaдoм oдузимa oпштини, a дaнaс je нa примeр…

Oпширније...

Предлог закона

Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа ”Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат ”Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у циљу повећања ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину”),  Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Грузије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину,  Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о избегавању двоструког опорезивања у односу на…

Oпширније...

Предлог закона

Предлог закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, Предлог закона о изменама Закона о планирању и изградњи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одрзавању ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Поштовани председавајући, поштовани министре, даме и господо посланици, пред нама је сет изузетно важних законских предлога. Оно што желим на самом почетку да кажем, када је реч о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о…

Oпширније...

Предлог закона

Предлог закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, Предлог закона о изменама Закона о планирању и изградњи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одрзавању НЕЂО ЈОВАНОВИЋ: Поштована председавајућа, уважени министре, поред онога што су моје уважене колеге из посланичке групе СПС, господин Милићевић и господин Петронијевић истакли, истаћи ћу још неколико разлога за које сматрам да су разлози који се овде од…

Oпширније...

Предлог закона

Предлог закона о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, Предлог закона о изменама Закона о планирању и изградњи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одрзавању МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштовани председавајући, господине министре са сарадницима, народни посланици, предлоге сва четири закона која су данас предмет заједничке расправе посланичка група СПС ће подржати. О томе је детаљно говорио овлашћени представник посланичке групе, наш друг Ђорђе Милићевић, и…

Oпширније...

ДЕВЕТА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА

НЕЂО ЈОВАНОВИЋ: Поштовани председниче, уважени министре, колеге посланици, посланичка група СПС ће подржати предлоге закона о изменама и допунама Кривичног законика, Законика о кривичном поступку, Закона о јавном тужилаштву и Закона о судијама. Овим законима се потврђује да је Влада Републике Србије на челу са премијером Ивицом Дачићем на добром путу да коначно уведе ред у систем власти, овај пут судске власти. Не сумњиво је да Министарство правде Републике Србије на челу са министром Селаковићем учинило велики напор да се системски побољша квалитет кривично-правне заштите и у времену консолидације стања у правосуђу омогући судовима да ефикасно поступају и доносе правичне…

Oпширније...

Предлог закона

Предлог закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама; Предлог закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга; Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању; Предлог закона о јавним прдузећима; Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за рзвој Републике Србије; Предлог закона о измени и допуни Закона о приватизацији; Предлог закона о затезној камати; Предлог закона о измени Закона о осигурању

Oпширније...

ОСМА СЕДНИЦА ДРУГОГ РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НСРС

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштовани председавајући, министарко, сарадници, народни посланици, посланичка група СПС ће подржати свих осам предлога закона, економских закона који су на дневном реду. Наш став о томе је изнео јуче овлашћени представник посланичке групе, господин Дејан Раденковић, а данас је у највећем делу о тим законима говорио наш колега Ђорђе Милићевић. Зато ћу се само кратко осврнути на неке од ових закона, и то на оне који нису довољно привукли пажње у односу на све друге. Када је у питању Закон о условном отпису камата и мировању дуга, желим само кратко да се осврнем на то на следећи начин.Предложени…

Oпширније...