Најновије

Затворени школски објекти могу имати корисну намену

Стефана Миладиновић, народна посланица СПС је на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 24. октобра 2013. године, на основу члана 287. став 2 Пословника, поставила питање министру просвете, науке и технолошког развоја проф.др Томиславу Јовановићу: „Због непрекидног напуштања села, поготово у брдско-планинским пределима, многи  школски објекти су  остали празни и због вишегодишњег  некоришћења  велики број је прилично руиниран. Међутим , има и објеката који су у доста добром стању и могу се из релативно скромна улагања користити. Имајући у виду да ови затворени школски објекти још увек представљају стални трошак за државу, постављам следећа питања  министру просвете,…

Oпширније...

Подстицаји за некомерцијална пољопривредна газдинства

Проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије поставила је питање министру пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драгану Гламочићу у вези са подстицајима за некомерцијална пољопривредна газдинства: „Сматрам да би држава требало да подстиче некомерцијална породична пољопривредна газдинства, да их оснажи да и она постану важан комерцијалан произвођач хране. Полазећи од наведеног моја питања за министра гласе: Да ли ће и на који начин Министарство пољопривреде пружити подршку и помоћ некомерцијалним  породичним пољопривредним газдинствима, Да ли ће у планираним средствима аграрног буџета за 2014. годину бити и средства намењених за…

Oпширније...

Изградити комплетан систем заштите – од превенције до санирања последица

ВЕСНА ЈОВИЦКИ, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о предлозима закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења и о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици: „Потребно је ојачати превенцију насиља над женама, оснаживати и повезивати владин и невладин сектор и подизати свест о неприхватљивости насиља као модела понашања у породици. Центри за социјални рад, полиција и тужилаштво треба да реагују повезано, Као одговорно друштво, морамо озбиљно да се суочимо са чињеницама и изградимо комплетан систем заштите, од…

Oпширније...

Институт усвојења завређује афирмацију и подршку у друштву

ВЕСНА СТЕПИЋ, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења: „Конвенцијом о којој говоримо успоставља се систем сарадње између органа у државама порекла и државама пријема, којим се обезбеђују услови за примену стандарда најбољих интереса детета и свођење на најмању меру од ризика од злоупотребе у процесу међународног усвојења. Управо, да би сам поступак усвојења био успешан, неопходно је у потпуности применити ову Конвенцију, која треба да обезбеди већу сигурност, предвидљивост и транспарентност за све учеснике у процесу усвојења, укључујући…

Oпширније...

Прва седница Другог заседања НСРС – Милетић Михајловић

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу   предлога закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења,  о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици,  о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о социјалној сигурности и  о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности: „Када је реч о Конвенцији о заштити деце и о сарадњи у области међународног усвојења, значајно је рећи да се овом конвенцијом препознаје превасходни значај…

Oпширније...

СПС ће се залагати за промену друштвене свести и одговорности

МИРЈАНА ДРАГАШ, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења, Предлогу закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о социјалној сигурности и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности: „Пред нама се данас налази сет међународних споразума и конвенција које ми кроз законодавство, законе које данас разматрамо…

Oпширније...

Питање Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС је на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 17. октобра 2013. године, на основу члана 287. став 2 Пословника, поставио следећа питања Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе: „Затражићу обавештење и поставићу неколико питања Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе, а основ мог обраћања је управо допис овог Министарства број 07-00-00151/2013-04, од 13. августа ове године, упућено председнику Скупштине општине Житиште, у предмету и у вези са питањем потврђивања мандата одборника Скупштине општине Житиште, где се у последњем пасусу говори да је о предузетим мерама у конкретном случају, потребно  да, сагласно члану…

Oпширније...

Стварање здравог правног темеља у промету некретнина

ИВАНА ДИНИЋ, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о предлозима закона о посредовању у промету и закупу непокретности и потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и комуникационих технологија: „Овим Предлогом закона уређује се делатност посредовања у промету и закупу непокретности посматрано са више аспеката. Један од најзначајнијих је да ће корисници услуга посредника у промету и закупу некретнина бити сигурнији и заштићенији, јер ће се критеријуми за легално пословање посредника изменити. Од велике важности је смањење црног и сивог тржишта непокретностима, чиме ће се…

Oпширније...

Прва седница НСРС – Зоран Касаловић

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије трећи дан о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини и Предлогу закона о извозу и увозу робе двоструке намене: „Измене овог Закона ће довести до значајно побољшаног правног оквира за рад саме Комисије за заштиту конкуренције, пре свега на побољшању амбијента за пословање у Србији. Све то лично мене и посланички клуб СПС опредељује да у начелу подржимо овај Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције. Ценећи значајне могућности…

Oпширније...

Прва седница НСРС – Сузана Спасојевић

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије, трећи дан у заједничком начелном претресу о Предлогу закона о посредовању у промету и закупу непокретности, Предлогу закона о извозу и увозу робе двоструке намене, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и комуникационих технологија, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Мароко o узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела…

Oпширније...