Најновије

Реформски процес којим Србија мора да иде

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ,  народни посланик Социјалистичке партије Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца у вези са зајмом од 1.000.000.000 америчких долара, Предлогу закона о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводнавање – I фаза и Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке…

Oпширније...

Држава мора да заштити пољопривреднике

СИНИША МАКСИМОВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у заједничком  јединственом претресу о  Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца у вези са зајмом од 1.000.000.000 америчких долара, о Предлогу закона о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање – I фаза, и о Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора ''Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А'' између Републике Србије…

Oпширније...

Један начин да се стимулише запошљавање у приватном сектору

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народна посланица СПС на Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у заједничком начелном претресу о  Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање:             „Предлози закона, о којима данас расправљамо, су само један корак или један начин да се стимулише запошљавање у приватном сектору. Поред ових закона, Србији је потребна свеобухватна пореска реформа, доношење новог закона о инспекцијама са посебним освртом на инспекцију рада као и промена казнене политике. Предлозима ових закона данас не решава се само питање…

Oпширније...

Реформа јавног сектора и јачање приватног сектора

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање: “Посланички клуб СПС у Дану за гласање подржаће ова два законска предлога. Подржавајући ове предлоге, заправо желимо да подржимо циљ који се жели постићи усвајањем ових законских предлога, желимо да подржимо оно што ови законски предлози треба да обезбеде, а то је да растерете привредне субјекте, са једне стране, и да повећају запосленост, односно да повећају…

Oпширније...

Млади су највећа шанса Србије

МИРЈАНА ДРАГАШ, народна посланица СПС на Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије као овлашћени представник у заједничком  начелном претресу о  Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање: „Ови закони уводе одређене пореске олакшице приликом запошљавања нових радника и то је нешто што нам отвара наду и могућност за ново запошљавање.Оба закона имају за циљ стварање бољих услова за нове инвестиције, ново запошљавање, рад, економску и социјалну стабилност. Ове промене део су само дубљих процеса усклађених са економском политиком…

Oпширније...

Проблем незапослености посебно изражен на КиМ

ЗВОНИМИР СТЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије је на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, у складу са чланом 287. Посланика, поставио питање министру привреде, проф. др Душану Вујовићу:     “Свакако да један од највећих проблема на територији државе Србије, са којима се свакодневно сусрећемо уназад две деценије, јесте проблем незапослености посебно младе генерације.     Уз потпуно разумевање за економско стање у коме се као држава и друштво налазимо, посебно у централном делу Србије, уз дубоко жаљење за трагичне поплаве које су нас задесиле, проблем незапослености је посебно изражен и има своју специфичност, сложеност, значај, важност политичку,…

Oпширније...

Издавања возачких дозвола омогућено и путем интернета

ВАЊА ВУКИЋ, овлашћени представник посланичке групе СПС на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама закона о безбедности саобраћаја на путевима: “Kао овлашћени представник посланичке групе СПС, желим да кажем да ће наши посланици гласати за овај предлог закона како би омогућили грађанима да благовремено замене своје возачке дозволе издате на старим обрасцима за нову биометријску возачку дозволу. Морам да споменем да је убрзавање издавања возачких дозвола омогућено и електронским издавањем возачких дозвола путем интернета. Најпре, то појефтињује процедуре, како за грађане, тако и за МУП, односно државу. Затим, смањује се могућност корупције,…

Oпширније...

Војводина је неотуђиви део Републике Србије

ДУШАН БАЈАТОВИЋ, посланик СПС на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу статута АП Војводине са Предлогом одлуке о давању претходне сагласности на Предлог статута АП Војводине: „Када се добро анализира овај Предлог статута на који ми данас треба да дамо сагласност, тврдим да ми ни једну надлежност АП Војводине не умањујемо.             Ако гледамо озбиљно уставну материју, заиста је Статут АП Војводине, подзаконски акт и он не може да уређује неке ствари које су у ранијем Статуту биле присвојене.             Друга ствар која ми се веома свиђа јесте што не глумимо никакав парламентарни систем.            …

Oпширније...

Предлог закона о посредовању у решавању спорова ће допринети ефикасности

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ: народна посланица СПС на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о сету правосудних закона – на заједничком начелном претресу о Предлогу закона о правобранилаштву, Предлогу закона о посредовању у решавању спорова, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку и Предлогу закона о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу: „У Србији је правосуђе затрпано нерешеним предметима, привреда је успорена у напредовању због нерешених судских спорова, тако да Предлог  закона о посредовању у решавању спорова свакако можемо дефинисати као закон који ће допринети ефикасности…

Oпширније...

Потребна је превенција са циљем ресоцијализације осуђених у друштву

НЕЂО ЈОВАНОВИЋ, народни посланик СПС на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, заједнички начелни претрес о предлозима закона о извршењу кривичних санкција, о извршењу ванзаводских санкција и мера и о изменама и допунама Законика о кривичном поступку: „Посланичка група СПС ће у дану за гласање несумњиво подржати комплетан сет правосудних закона о којима расправљамо и то не само данас већ о којима ћемо расправљати и сутра и вероватно прекосутра и наредних неколико дана све док не завршимо расправу у целости.             Одмах и на почетку да се крене пажња барем због оних који прате ову јавну расправу…

Oпширније...