Најновије

Војводина је неотуђиви део Републике Србије

ДУШАН БАЈАТОВИЋ, посланик СПС на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу статута АП Војводине са Предлогом одлуке о давању претходне сагласности на Предлог статута АП Војводине: „Када се добро анализира овај Предлог статута на који ми данас треба да дамо сагласност, тврдим да ми ни једну надлежност АП Војводине не умањујемо.             Ако гледамо озбиљно уставну материју, заиста је Статут АП Војводине, подзаконски акт и он не може да уређује неке ствари које су у ранијем Статуту биле присвојене.             Друга ствар која ми се веома свиђа јесте што не глумимо никакав парламентарни систем.            …

Oпширније...

Предлог закона о посредовању у решавању спорова ће допринети ефикасности

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ: народна посланица СПС на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о сету правосудних закона – на заједничком начелном претресу о Предлогу закона о правобранилаштву, Предлогу закона о посредовању у решавању спорова, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку и Предлогу закона о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу: „У Србији је правосуђе затрпано нерешеним предметима, привреда је успорена у напредовању због нерешених судских спорова, тако да Предлог  закона о посредовању у решавању спорова свакако можемо дефинисати као закон који ће допринети ефикасности…

Oпширније...

Потребна је превенција са циљем ресоцијализације осуђених у друштву

НЕЂО ЈОВАНОВИЋ, народни посланик СПС на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, заједнички начелни претрес о предлозима закона о извршењу кривичних санкција, о извршењу ванзаводских санкција и мера и о изменама и допунама Законика о кривичном поступку: „Посланичка група СПС ће у дану за гласање несумњиво подржати комплетан сет правосудних закона о којима расправљамо и то не само данас већ о којима ћемо расправљати и сутра и вероватно прекосутра и наредних неколико дана све док не завршимо расправу у целости.             Одмах и на почетку да се крене пажња барем због оних који прате ову јавну расправу…

Oпширније...

СПС се залаже за остваривање свих права припадника националних мањина

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик СПС на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина:                        „СПС подржава  измене и допуне овог закона које данас разматрамо и чињеница је да ће те измене и допуне битно допринети побољшању нормативе у овој области и спречити импровизације које су биле у претходном периоду, примењујући претходни, још увек важећи закон.              Ми се као СПС апсолутно залажемо за остваривање свих колективних и индивидуалних права припадника националних мањина, а у складу са Уставом, пре свега са чланом…

Oпширније...

Закон додатно обогаћује законодавни оквир мањинске политике

ЖАРКО ОБРАДОВИЋ, народни посланик СПС на Другој  седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина: “Уважена председнице Народне скупштине Републике Србије, поштована госпођо Удовички, желим пре свега да кажем да ће посланичка група СПС гласати за овај Предлог закона о изменама Закона о саветима мањинских заједница. Мислим да је ово данас сјајна прилика, не само да разговарамо о садржају закона, него и зашто је генерално важно расправљати данас о положају мањина у Србији. Дозволите ми на почетку да и ја, као што је то учинио и предлагач,…

Oпширније...

Србија је пред конкретним проблемом и тражи решење

„Када су амандмани у питању мислим да је то прилика да укрстимо аргументе о предлозима конкретних решења на конкретан начин. Нећу причати оно што смо причали у суботу у начелу. Нећу причати ни о прошлости, ко је, шта и како и колико допринео овоме. Чињеница је да су се са проблемом предузећа у реструктурирању  суочавале све владе од 2000. године до ове данас. Чињеница је да су сви то помало посматрали као врућ кромпир који је тешко решити  и нису га решили. Нећу о томе да причам,  ни о томе каква приватизација, ни ко је ту добро радио, ни ко…

Oпширније...

Србија мора економски да ојача

„На самом почетку свог излагања желим да кажем да ће посланичка група СПС подржати Предлог измена и допуна Закона о приватизацији из разлога који су наведени и у овом Предлогу закона, у образложењу, а и посебно у додатним објашњењима господина министра. Управо из свих тих разлога ми ћемо подржати овај предлог измена и допуна Закона. У вези са тим желим да испред посланичке групе СПС укажем на неколико питања о којима треба водити рачуна када је ова материја у питању. Прво, о приватизацији смо толико пута говорили, о свим њеним последицама, неуспесима, узроцима за овакво катастрофално економско стање, да више…

Oпширније...

Стварања бољих услова за брже окончање бројних поступака приватизације

НОВИЦА ТОНЧЕВ, народни посланик СПС на Другој седница Првог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије о  Предлог закона о измени Закона о приватизацији:  „Подржавам Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији о којем данас расправљамо, због тога што има за циљ да убрза процес реструктурирања и приватизације оних предузећа које имају значајне дугове, пре свега, према државним повериоцима. Решење које се нуди овим предлогом закона иде у правцу стварања нешто бољих услова за брже окончање бројних поступака приватизације. Истина је да се предложеним решењем држава и државни повериоци привремену одричу намирења својих потраживања принудном наплатом и то само до окончања…

Oпширније...

Усвајање системских закона је кључно за спровођење реформи

“Уважени господине председавајући, поштовани представници министарства, даме и господо народни посланици, на самом почетку још једном ћу поновити да ће посланички клуб СПС у дану за гласање подржати предложене измене Закона о приватизацији. Ми овај законски предлог у овом тренутку сагледавамо као прелазно, нужно и неопходно решење до усвајања новог закона о приватизацији, који је, данас је потпуно јасно и евидентно, крајње неопходан. Овај предложени закон има, врло јасно и прецизно дефинисане циљеве. Управо подржавајући Предлог закона о изменама Закона о приватизацији, ми желимо да подржимо циљеве који се желе постићи њиховим усвајањем. Тачно је, суштинска измена овог законског предлога…

Oпширније...

Грађани су најзначајнији ресурси са којима располаже свака држава

ДИЈАНА ВУКОМАНОВИЋ, председница Посланичке групе СПС на Првој  седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о Предлогу закона о министарствима и Предлогу закона о измени Закона о Влади: „Пошто СПС учествује активно у преговорима о формирању нове Владе Србије, одмах ћу рећи да онако како ми видимо циљ ове Владе Србије и онако како јесте предочено у овим предлозима Закона о министарствима и Закона о Влади,   је  савремена, рационална, економски ефикасна и правна држава Србија. Стављам нагласак на реч држава.             У овим предлозима о министарствима и о Влади Републике Србије мислимо да је крајње…

Oпширније...