Најновије

Када ће се побољшати статус слободних уметника у нашој земљи

СРЂАН ДРАГОЈЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије је на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, у складу са чланом 287. Пословника поставио питање министру финансија Лазару Крстићу и министру културе Ивану Тасовцу. „У мом питању реч је управо о великој групи уметника у Србији који чине већину тих непосредних произвођача уметности и културе, а то су слободни уметници. Слободни уметници који су некада у нашој земљи имали статус културне елите претворени су у социјалну категорију, тако што им је град Београд и локалне самоуправе уплаћују доприносе за здравствени и пензиони фонд по најнижој могућој основици. Ово стање…

Oпширније...

Хитна интеграција нашег робног тржишта са светским

ВЕСНА СТЕПИЋ, народна посланица СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном и јединственом претресу о предлозима Закона о робним резервама: “Ново законско решење ће, како су истакли предлагачи, први пут после 20 година ревидирати, односно обновити правно уређење система робних резерви у Републици Србији. Снабдевеност становништва пољопривредним и прехрамбеним производима, лековима и медицинским средствима и производима који су неопходни за живот људи и за здравље животиња, имају велики значај за Републику Србију и из тог разлога одредбе закона предвиђају да локалне самоуправе могу образовати робне резерве. Такође, чланом 3. се одређује у којим…

Oпширније...

Усклађивање система робних резерви са европском регулативом

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном и јединственом претресу о Предлогу закона о робним резервама:  „Робне резерве су тема о којој се мало говори и која постане актуелна тек онда када настану проблеми са набавком робе и када настане варирање цена основних роба на тржишту. Да је то тачно, говори податак да се 20 година примењује Закон о робним резервама који је усвојен још 1992. године и да је заиста настала потреба да се донесе један нови, савремени, модеран закон, а првенствено због тога да се уреди систем робних…

Oпширније...

Што мање ванредних ситуација у којима би се реаговало из робних резерви

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном и јединственом претресу о предлозима закона о робним резервама, предлог закона о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације о стратешкој економској сарадњи, предлог закона о потврђивању Анекса бр. 2. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине: “Желим да кажем да се заиста слажем и са делом дискусије претходних говорника,…

Oпширније...

Потребан јединствен безбедносни систем

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном и јединственом претресу о предлозима закона о детективској делатности и о приватном обезбеђењу: „Доношењем ових закона представља ново поглавље у остваривању концепта јавно-приватног партнерства у овој области у нашој земљи. Када је реч о значају ових закона, потребно је и важно питање сагледати са аспеката овлашћења која ће имати припадници обезбеђења и детективи, а са друге стране, са аспекта могућности да сви ови субјекти треба да се ставе у одређеном тренутку у један други контекст и да се на њих пренесу одређени послови…

Oпширније...

Потребне различите вештине за лица из приватне безбедности

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ, народна посланица СПС  на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном и јединственом претресу о предлозима Закона о детективској делатности и о приватном обезбеђењу: “Своју дискусију ћу усмерити на сет закона из области приватне безбедности, заправо једине области у систему безбедности Републике Србије, која је остала неуређена. То су ова два закона, Закон о детективској делатности и Закон о приватном обезбеђењу, наравно, не умањујући важност осталих предлога закона који су у овом обједињеном претресу. У оба предлога закона унете су многе измене и сугестије, о чему је председник Владе и говорио и то…

Oпширније...

Потребна ефикаснија заштита живота и имовине грађана

МИРОЉУБ СТОЈЧИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном и јединственом претресу о предлозима закона о детективској делатности и о приватном обезбеђењу: „Као што је познато у Србији не постоји кровни закон који уређује област приватног обезбеђења и детективске делатности. У поступку усклађивања правног система са Уставом Републике Србије, Законом о престанку важења одређених закона и других прописа, стављен је ван снаге одређени број закона чиме су ван правног система Републике Србије остала и питања која се односе на обављање делатности приватног обезбеђења и приватних детектива. Овим су ове две по природи…

Oпширније...

Важно је да ову област уредимо да буде још боља

ЗОРАН АНЂЕЛКОВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о предлозима закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва, о изменaма и допунама Закона о уређењу судова, о изменама и допунама Закона о судијама и о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву: „Важно је да ову област уредимо да она буде још боља, да још више буде правде или да буде праве правде у Србији, праве правичности и ефикасности и равноправности при суђењу. Ово бих назвао више реформа реформи које није била успела. Мислим да је то интенција овог…

Oпширније...

Ово је практично наставак реформе правосуђа

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о предлозима закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва, о изменaма и допунама Закона о уређењу судова, о изменама и допунама Закона о судијама и о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву: „Надам се да идемо у добром правцу и да ћемо имати, да тако кажем, бољитак у овим областима. Зато ми подржавамо ове измене и ово је практично један наставак реформе, али у једном добром правцу. Ми смо сада исправили оно што није било добро у прошлости и…

Oпширније...

Принцип доступности правде под једнаким условима

СУЗАНА СПАСОЈЕВИЋ , народна посланица СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о предлозима закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва, о изменaма и допунама Закона о уређењу судова, о изменама и допунама Закона о судијама и о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву: „Посланичка група СПС у дану за гласање подржаће сет правосудних закона о којима данас расправљамо. Предложени сет правосудних закона системски свакако побољшава квалитет рада у правосуђу и уводи ред у систем судске власти, унапређује одговорност и ефикасност правосудног система. Посланичка група СПС поднела је амандмане којима…

Oпширније...