Најновије

Проблем преласка границе са Хрватском

ВЕСНА ЈОВИЦКИ, народна посланица Социјалистичке партије Србије је на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 5.новембра 2013.године, у складу са чланом 287. Пословника поставила питање министру саобраћаја Александру Антићу. Питање се односи на проблем преласка границе са Хрватском, а по приступању Хрватске ЕУ, становника места Нештин и Визић, која припадају општини Бачка Паланка: „Општина Бачка Паланка је покренула иницијативу за градњу новог моста преко Дунава. Министру саобраћаја је познат овај проблем и у том смислу било је неких активности, али овом приликом желим да питам да ли ће министар и надлежно Министарство, а и Влада предузети неопходне…

Oпширније...

Реформа правосуђа је једна од најзначајнијих реформи у Србији

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о предлозима закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва, о изменaма и допунама Закона о уређењу судова, о изменама и допунама Закона о судијама и о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву: „Реформа правосуђа једна је од најзначајнијих реформи које се данас спроводе у Србији. То јесте један од основних предуслова за наставак успешног пута европских интеграција, али независно од европског пута којим Србија треба да настави да иде. Неке ствари у области правосуђа треба и мора да чинимо…

Oпширније...

Четврта седница НСРС – Милисав Петронијевић

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о предлозима закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва, о изменaма и допунама Закона о уређењу судова, о изменама и допунама Закона о судијама и о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву: „Предложене измене и допуне Закона о уређењу судова, судијама, о јавним тужилаштвима и Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, чине једну целину која има за циљ да створи законски основ за ефикасније суђење, за ефикаснији рад судова, а оно што мислим да је…

Oпширније...

За нас је кључно питање позиционирања Србије

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, у складу са чланом 287. Пословника поставио је питање председнику Владе Републике Србије Ивици Дачићу: „Да ли је и у којој мери побољшана инвестициона клима у Србији данас и шта је то што Влада Републике Србије може да учини, шта је то што ми као посланици Народне скупштине Републике Србије можемо да учинимо да би створили што атрактивнији инвестициони амбијент у Србији који ће бити далеко привлачнији за стране инвеститоре?“   ИВИЦА ДАЧИЋ, председник Владе Републике Србије: „Искрено речено, профит је главни подстицај за стране…

Oпширније...

Који су наредни кораци Владе Србије?

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, у складу са чланом 287. Пословника поставио је питање председнику Владе Републике Србије Ивици Дачићу: „Мислим да су свима у Србији јасни приоритети Владе Републике Србије. Један од главних приоритета Владе Србије, свакако јесте нормализација односа, наставак дијалога, мировни процес и имплементација, и спровођење онога што јесте садржано у Бриселском споразуму. Други приоритет јесте економија. Не могу се реализовати, не може се реализовати и један циљ Владе Републике Србије без економског опоравка државе“. ИВИЦА ДАЧИЋ, председник Владе Републике Србије: „Наравно да су грађани Косова и…

Oпширније...

На кога се односе мере искључења струје домаћинствима

Весна Јовицки, народна посланица Социјалистичке партије Србије је на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 29.октобра 2013.године, у складу са чланом 287. Посланика поставила министарки енергетике, развоја и заштите животне средине, проф. др Зорани Михајловић: „Да ли се мере искључења струје домаћинствима која дугују више од 10.000 динара односе и на социјално угрожене грађане и заштићене потрошаче и да ли ће искључење обухватити и ове, најугроженије слојеве друштва, породице које имају чланове са посебним потребама, самохране мајке и шта ће држава поводом тога учинити. Пошто је реч о породицама које су у тешком материјалном стању да ли…

Oпширније...

Затворени школски објекти могу имати корисну намену

Стефана Миладиновић, народна посланица СПС је на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 24. октобра 2013. године, на основу члана 287. став 2 Пословника, поставила питање министру просвете, науке и технолошког развоја проф.др Томиславу Јовановићу: „Због непрекидног напуштања села, поготово у брдско-планинским пределима, многи  школски објекти су  остали празни и због вишегодишњег  некоришћења  велики број је прилично руиниран. Међутим , има и објеката који су у доста добром стању и могу се из релативно скромна улагања користити. Имајући у виду да ови затворени школски објекти још увек представљају стални трошак за државу, постављам следећа питања  министру просвете,…

Oпширније...

Подстицаји за некомерцијална пољопривредна газдинства

Проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије поставила је питање министру пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драгану Гламочићу у вези са подстицајима за некомерцијална пољопривредна газдинства: „Сматрам да би држава требало да подстиче некомерцијална породична пољопривредна газдинства, да их оснажи да и она постану важан комерцијалан произвођач хране. Полазећи од наведеног моја питања за министра гласе: Да ли ће и на који начин Министарство пољопривреде пружити подршку и помоћ некомерцијалним  породичним пољопривредним газдинствима, Да ли ће у планираним средствима аграрног буџета за 2014. годину бити и средства намењених за…

Oпширније...

Изградити комплетан систем заштите – од превенције до санирања последица

ВЕСНА ЈОВИЦКИ, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о предлозима закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења и о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици: „Потребно је ојачати превенцију насиља над женама, оснаживати и повезивати владин и невладин сектор и подизати свест о неприхватљивости насиља као модела понашања у породици. Центри за социјални рад, полиција и тужилаштво треба да реагују повезано, Као одговорно друштво, морамо озбиљно да се суочимо са чињеницама и изградимо комплетан систем заштите, од…

Oпширније...

Институт усвојења завређује афирмацију и подршку у друштву

ВЕСНА СТЕПИЋ, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења: „Конвенцијом о којој говоримо успоставља се систем сарадње између органа у државама порекла и државама пријема, којим се обезбеђују услови за примену стандарда најбољих интереса детета и свођење на најмању меру од ризика од злоупотребе у процесу међународног усвојења. Управо, да би сам поступак усвојења био успешан, неопходно је у потпуности применити ову Конвенцију, која треба да обезбеди већу сигурност, предвидљивост и транспарентност за све учеснике у процесу усвојења, укључујући…

Oпширније...