Najnovije

Rebalansom budžeta do viših plata, veće stope BDP, niske nezaposlenosti i lepšeg života za naše građane

Dejan Radenković, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije govorio je o Predlogu zakona o izenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. Godinu. Više ne diskutujem o tome kako ugasiti požar, nego da li je budžet dovoljno razvojan, naklonjen rastu, socijalan ili konzervativan. Više ne diskutujemo da li će penzije biti redovne, država na ivici bankrota. Diskutujemo o tome kako sa istim nivoom poreskih opterećenja podeliti ili investirati budžetski suficit. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, ljudi u Srbiji znaju da se ništa ne dešava preko noći. Zato veruju današnjoj većini i njenom delu koji se…

Opširnije...

Rebalans budžeta usmeren ka poboljšanju životnog standarda građana

Đorđe Milićević, predsednik Poslaničke grupe Socijalistička Partija Srbije (SPS) o rebalansu budžeta za 2019. godinu Kada je reč o rebalansu budžeta o kojem danas govorimo, potpuno je jasno da je Srbija na dobrom putu i da su vidljivi i prepoznatljivi pozitivni trendovi, da je vidljiv i prepoznatljiv napredak, boljitak  u svakom sektoru, u svakoj sferi društva, ali ono što je suštinski jako važno boljitak koji je zanosvan na zdravim osnovama. Važno je da sada sačuvamo ona teško stečena dostignuća iz oblasti ekonomije i finansija i da posao, proces koji je započet, reformski kurs Vlade RS čiji su temelji postavljeni usvajanjem…

Opširnije...

Ustavni i zakonodavni okvir u Republici Srbiji nacionalnim manjinama garantuje veliki obim prava

MILETIĆ MIHAJLOVIĆ, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije govorio je o Redovnom godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu. Srbija je multietnički prostor, zemlja sa najviše nacionalnih manjina u okruženju. Unapređenje položaja nacionalnih manjina i ostvarivanje manjinskih prava veoma je važno za stvaranje međuetničkog poverenja i uvažavanja. „Poštovana Poverenice, poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, da se podsetimo da je Narodna skupština pre 10 godina usvojila Zakon o zabrani diskriminacije, svrstajući se tako u red demokratskih društava koja su prepoznala problem diskriminacije i zakonom utvrdila mere i aktivnosti za borbu protiv bilo kog vida diskriminacije. Diskriminaciju smo…

Opširnije...

Efikasnijom zaštitom od diskriminacije gradimo društvo  tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava

Marjana Maraš, ovlašćena predstavnica Poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije govorila je o Izveštaju o radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije za 2018.godinu. Pritužbe koje su podnete Povereniku tokom 2018 godine odnose se na diskriminaciju na osnovu starosnog doba, na osnovu pola, rođenja, bračnog i porodičnog statusa, seksualne orijentacije, a na vrhu po broju pritužbi nalazi se diskriminacija na osnovu invaliditeta. Poštovana poverenice sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, pred nama je 9. Izveštaj o radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije za 2018. godinu, u skladu sa mandatom i nadležnostima Poverenika koji proizilaze iz Zakona o zabrani diskriminacije. Institucija Poverenika…

Opširnije...

Narodna skupština je ponosna na saradnju koju ima sa kancelarijom Poverenika

STEFANA MILADINOVIĆ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije govorila je o Redovnom godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu. Diskriminacija se dešava i posredno i neposredno. Izveštaji, publikacije i slična istraživanja mogu biti od pomoći svakom od nas, da možda osvestimo neke skrivene stereotipe ili predrasude. Poštovana Poverenice, poštovane saradnice u instituciji Poverenika, uvažene koleginice i kolege u nekoliko minuta bih se u ime SPS obratila povodom ovog izveštaja koji je po svemu sadržajan i moram da priznam iz svega što smo čuli danas i od Vas, imali prilike da pročitamo u samom izveštaju, ali i čuli od većine…

Opširnije...

Važno je unaprediti prevenciju od diskriminacije u svim sferama

Dr Vesna Ivković, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije govorila je o Izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu. Ovim izveštajem date su određene preporuke da se izrade strateški dokumenti koji se odnose na prevenciju i zaštitu diskiriminacije i da u budućnosti pružaju još efikasniju zaštitu od diskriminacije i time doprinesemo izgradnji boljeg društva. Poštovani predsedavajući, poštovana Poverenice sa saradnicama, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, danas je pred poslanicima na dnevnom redu razmatranje redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu, Deveti redovni izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti. Iza ovog izveštaja stoji još jedna godina…

Opširnije...

Aktivnije raditi na suzbijanju diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja

Danica Bukvić, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije o Redovnom godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu Neophodno je i  želim da ukažem na  potrebu za unapređenje palijativnog zbrinjavanja u cilju poboljšanja  života i očuvanja dostojanstva u poslednjim danima života osoba u terminalnim fazama bolesti, posebno malignim. Ovo govorim iz dugogodišnjeg iskustva jer sam bila suočena sa patnjom tih pacijanata, kao i njihovih srodnika, jer do sada zdravstvo nije rešilo ovaj problem. Poštovani predsedavajući, uvaženi narodni poslanici, pred nama je redovni, deveti izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. U izveštaju vidimo da je Poverenik, kao i prethodnih godina, najviše pritužbi…

Opširnije...

Đorđe Milićević, predsednik Poslaničke grupe SPS postavio pitanje Vladi Republike Srbije

Poštovano Predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, pitanje postavljam Vladi Republike Srbije, a ona će proceniti koje će ministarstvo dati odgovor, mislim da se konkretno odnosi na Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali jednim delom i na Ministarstvo prosvete. O čemu s radi? Mi smatramo da je Srbija, zapravo Srbija i jeste slobodna i demokratska država, u kojoj svako ima pravo da protestuje, u kojoj svako ima pravo da donese odluku o bojkotu, da na taj način izražava svoj politički stav, sve dok takva vrsta protesta ili takva vrsta bojkota ne ugrožava pravo drugih i ne ugrožava funkcionisanje države….

Opširnije...

SPS predlaže izmene Poslovnika i Zakona o Narodnoj skupštitini

Šef Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević podneo je parlamentu predlog izmena i dopuna Zakona o narodnoj skupštini sa ciljem da se, kako je rekao, spreči politička trgovina mandatima. Milićević je novinarima rekao da SPS ne spori odluku Ustavnog suda, iako se sa njom ne slažu, da mandati pripadaju poslaniku, ali smatraju da oni ne mogu biti predmet političke trgovine. Milićević je objasnio da oni u predlogu izmena i dopuna zakona u članu 30. preciziraju da narodni poslanik ne može biti predstavnik političkih stranaka, koalicija ili grupa građana koje nisu osvojile poslaničke mandate u skladu sa Zakonom o izboru…

Opširnije...

Intervju Đorđa Milićevića za “Alo“: Bojkot izbora je za očajnike

Kada preživi čovek koji ima samo deset posto šansi za život, onda je spreman na sve izazove, poručio je u intervjuu za „Alo!“ Đorđe Milićević, šef poslaničke grupe SPS-a u parlamentu, govoreći o saobraćajnoj nesreći koju je prošlog novembra doživeo i o tome da se još uvek oporavlja od njenih posledica. – Oporavak će još dugo trajati. Povrede su bile takvog tipa da mora tako. Trudim se da to što pre ostavim iza sebe i da se svakim danom osećam sve bolje. Posao i ciljevi koje sam sebi postavio su ono što me drži sve ovo vreme. Čim ste smogli…

Opširnije...