Најновије

Предлог закона

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2011. ГОДИНУ     ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Зхаваљујем, госпођо председавајућа. Поштовани господине Ђелићу, даме и гисподо народни посланици, најпре желим да кажем да је јасна опредељеност и одлучност Владе Републике Србије када је реч о обнови и санацији кућа и објеката порушених у земљотресу који је задесио Краљево. То јесте позитивно и то јесте одговоран однос Владе Републике Србије према овој елементарној непогоди, према грађанима Краљева. То је нешто што ће посланички клуб СПС-ЈС увек подржати. Исто тако очекујем да ће Влада Републике Србије показати исту одлучност, исту опредељеност…

Oпширније...

Предлог закона

Предлог закона о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2011. годину ЗОРАН КАСАЛОВИЋ: Поштована председавајућа, даме и господо народни посланици, Предлогом закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину заокружују се политика и мере Владе Републике Србије у области јавног биланса Републике Србије. Сматрам да је Предлог ребаланса у својој суштини рефлексија тренутне економске ситуације у којој се налази наша држава, суочена са реалним проблемима наше привреде који се директно одражавају на пуњење буџета Републике Србије, аутономних покрајина, градова и општина и свакако да је логично да се ребалансом буџета мора ускладити…

Oпширније...

Предлог закона

Предлог закона о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2011. годину   ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ: Поштована председнице, даме и господо народни посланици, уважени председниче Владе, у ребалансу буџета добили смо једну сасвим разумну анализу фискалног савета, у којој је истакнуто где нас води ребаланс, зашто се ребаланс ради и какве ће бити последице истог ребаланса. Ту просто не можемо ништа да додамо ново. Оно у чему се СПС у потпуности слаже са фискалним саветом је да овај ребаланс остаје у оквирима ограничења која смо сами себи прописали и детерминисали законским оквирима. Такође је тачно да ће простора за…

Oпширније...

ТРИНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ   ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ СПС-ЈС    ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Господине Ђелићу, даме и господо народни посланици, у праву је господин Андрић када каже да оваквом расправом нећемо постићи оно што јесте циљ усвајања овог законског предлога о којем данас говоримо, а то је отклањање историјске неправде. Да будем потпуно јасан, обзиром да је малочас било речи о амандману на члан 5, овај амандман је неприхватљив и за посланички клуб СПС-ЈС. Сматрамо да није на прави начин схваћена тежина овог питања и за нас је неприхватљиво све оно што се може дефинисати као…

Oпширније...

ТРИНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ   ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК ПГ СПС-ЈС БИО ЈЕНАРОДНИ ПОСЛАНИК ЗОРАН КАСАЛОВИЋ.   ЗОРАН КАСАЛОВИЋ: Поштована председавајућа, уважени потпредседниче Владе, даме и господо народни посланици, Предлог закона о јавној својини не сумњиво представља системски закон за чије доношење су уставне основне стечене 2006. године. У досадашњој расправи, више пута је спомињан Закон о средствима у својини Републике Србије који је донет 1995. године и ја желим да кажем да је доношењем једном таквог закона у једном делу раскинут вишедеценијски концепт својине без титулара, уводећи свеопшти режим државне својине над свим стварима и правима. Наравно да се законодавац…

Oпширније...

ТРИНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштовани председавајући, господине потпредседниче Владе, даме и господо народни посланици, када је у питању Предлог Закона о јавној својини, овлашћени представник посланичке групе СРС – ЈС господин Зоран Касаловић је изнео став посланичке групе и у даљем, желим само да потврдим тај став и да изнесем још неколико реченица у начелној расправи о Предлогу овог закона. Када буде била расправа у појединостима тада ћемо се задржати конкретније на неким решењима која су предложена у овом закону. Дакле, понављам оно што је представник наше групе већ рекао, посланичка група СРС – ЈС ће подржати…

Oпширније...

ДВАНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

2. ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ    ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ:Уважена госпођо председавајућа, поштована госпођо Маловић, даме и господо народни посланици, као што је речено у уводном излагању, постојећи Закон о парничном поступку донет је 2004. године. Одређене измене и допуне су извршене 2009. године у циљу усклађивања са Уставом. Иначе, тачно је да је важећи закон изазвао одређене полемике, а да су поједине његове одредбе оспорене пред Уставним судом Републике Србије. Такође, досадашња пракса је показала неефикасност судова у парничном поступку и потпуно је јасно из свега наведеног да је неопходно донети један нови закон, који ће, како је између осталог…

Oпширније...

ДВАНАЕСТО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ

1. ПРЕДЛОГ ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Госпођо Чомић, поштована госпођо Маловић, поштовани представници Министарства, даме и господо народни посланици, најпре желим да кажем да је потпуно јасно опредељење Србије за стицање статуса кандидата за чланство у ЕУ. На путу европских интеграција један од најзначајнијих сегмената, један од најзначајнијих предуслова да би Србија наставила успешан пут европских интеграција, јесте усаглашавање српског правосуђа са европским, односно успешна реформа српског правосуђа. На дневном реду текуће седнице налази се сет правосудних закона: Предлог закона о кривичном поступку, Предлог закона о парничном поступку, као и Предлог закона о рехабилитацији. Најпре, желимо да поставимо…

Oпширније...

Расправа о предлогу закона

РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА     МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поштована председавајућа, господине министре, даме и господо народни посланици, Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалним изборима, који је данас на дневном реду, је у ствари други део приче о изменама Закона о избору народних посланика од пре неких скоро два месеца, наставак те приче, тема иста, дилеме исте. Према томе, господине министре, да сте тада били, када је била расправа о изменама Закона о избору народних посланика, могао бих да вам кажем, а поновићу све оно што сам рекао прошли пут,…

Oпширније...

Расправа о предлогу закона

РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ: Поштовани представници министарства, даме и господо народни посланици, пред нама су измене и допуне Закона о локалним изборима. Када је реч о предлогу закона о којем данас говоримо и о коме данас водимо расправу, желим да кажем да овај предлог, као што се између осталог могло чути и током данашње расправе, садржи потпуно идентична решења као и Закон о избору народних посланика. Потпуно исто као и током расправе о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, желим да кажем да, имајући пре свега у виду…

Oпширније...