Najnovije

Održana Druga sednica Nadzornog odbora SPS

U sedištu Socijalističke partije Srbije održana je Druga sednica Nadzornog odbora Socijalističke partije Srbije kojom je predsedavao Slobodan Unković, predsednik Nadzornog odbora SPS. Sednici su prisustvovali funkcioner SPS Đorđe Čabarkapa, kao i članovi Centralne popisne komisije za redovan godišnji popis imovine i obaveza SPS za 2018. godinu. Na sednici je nakon razmatranja usvojen Izveštaj Centralne popisne komisije za redovan godišnji popis imovine i obaveza SPS za 2018. godinu. U nastavku sednice diskutovalo se o aktuelnoj finansijskoj situaciji u SPS nakon čega je usvojen Finansijski plan za 2019. godinu.

Opširnije...

Održana Konstitutivna sednica Nadzornog odbora

U cilju realizacije zadataka utvrđenih na 10. Kongresu Socijalističke partije Srbije, u sedištu Socijalističke partije Srbije je održana Konstitutivna sednica Nadzornog odbora Socijalističke partije Srbije. Sednicu je otvorio visoki funkcioner SPS Đorđe Čabarkapa. Jednoglasnom odlukom prisutnih članova Nadzornog odbora za predsednika ovog organa SPS izabran je Slobodan Unković. Na sednici su razmatrani budući ciljevi i zadaci ovog organa SPS u realizaciji kongresnih zadataka u ostvarivanju političkih ciljeva Socijalističke partije Srbije. Članovi Nadzornog odbora će svojim angažovanjem dati puni doprinos i podršku naporima i aktivnostima koje preduzima predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić u cilju realizacije političkih ciljeva Socijalističke partije Srbije….

Opširnije...

Održana zajednička sednica Saveta za zdravlje GO i GrO SPS

Na sednici dva saveta za zdravlje Glavnog odbora i Gradskog odbora Beograda, kojom su predsedavali prof. dr Radisav Šćepanović i dr Vasilije Korugić, prisustvovala je i potpredsednica SPS Prof. dr Slavica Đukić Dejanović. Oba saveta su dala jednoglasnu podršku kandidaturi Ivice Dačića za  predsednika Socijalističke partije Srbije. Naglašeno je da je on svojim radom i izuzetnim zalaganjem doprineo rejtingu stranke i ugledu Srbije u svetu. U kontekstu vanrednih lokalnih izbora u četiri opštine (Kladovo, Lučani, Kula i Doljevac), članovi saveta će se angažovati  u izbornoj kampanji i to kroz tribine, edukaciju i obavljanje pregleda pacijenata. Služba za informisanje GO SPS

Opširnije...

Održana četvrta sednica Nadzornog odbora GO SPS

U sedištu Socijalističke partije Srbije održana je četvrta sednica Nadzornog odbora kojom je predsedavao Slobodan Unković, predsednik Nadzornog odbora SPS. Sednici su pored, članova ovog organa SPS, prisustvovali i potpredsednici Izvršnog odbora Glavnog odbora SPS, Đorđe Čabarkapa i Slobodan Milošević. Na sednici je razmatrana aktivnost između dva kongresa i zaključeno da se, saglasno inicijativama i predlozima Nadzornog odbora SPS, sredstvima i imovinom Socijalističke partije Srbije raspolagalo u okvirima utvrđenim Statutom SPS i odgovarajućim zakonima. Usvojen je zaključak da se Organizacionom odboru 10. Kongresa uputi inicijativa da se u kongresna dokumenta ugrade odredbe koje bi u budućnosti doprinele još boljoj finansijskoj…

Opširnije...

Održana šesta sednica Saveta za omladinu i sport

U sedištu Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije održana je šesta sednica Saveta za omladinu i sport. Sednicom je predsedavao Velizar Đerić. Članovi saveta su  dali podršku predsedniku Ivici Dačiću, jer  je podigao partiju iz pepela i napravio od nje jedinu pravu modernu partiju levice na političkoj sceni Srbije. On je čovek koji vodi patriotsku i državotvornu spoljnu politiku i zaslužuje apsolutnu i nepodeljenu podršku svih socijalista i u narednom mandatu kao predsednik SPS kako bi nastavio sa reformom i podmlađivanjem Partije na svim nivoima i da bi i u budućem periodu održali stabilnu poziciju na političkoj sceni Srbije i očuvali…

Opširnije...

Održana treća sednica Komisije za materijalo-finansijska pitanja

U prostorijama Glavnog odbora SPS, održana je treća sednica Komisije za materijalo-finansijska pitanja, kojom je predsedavao Vladan Zagrađanin, predsednik Komisije. Predsednik Vladan Zagrađanin, upoznao je članove Komisije sa aktivnostima koje se sprovode u cilju dalje finansijske konsolidacije u Partiji. Komisija za materijalno finansijska pitanja je razmatrala i usvojila predloge članova da se u svim opštinskim i gradskim odborima sprovede vanredni popis imovine i finansijskog stanja. Služba za informisanje GO SPS

Opširnije...

Održana sednica Saveta za omladinu i sport GO SPS

U prostorijama Socijalističke partije Srbije danas je održana Četvrta sednica Saveta za omladinu i sport Glavnog odbora SPS, kojom je predsedavao Velizar Đerić, predsednik ovog Saveta. Na sednici Saveta za omladinu i sport GO SPS zaključeno je da je SPS u kontinuitetu bio privržen razvoju kako amaterskog, školskog, tako i profesionalnog sporta. Predsednik Saveta Velizar Đerić istakao je značaj aktivizma i iskustva plejade bivših i sadašnjih asova, sportista i sportiskinja koji su davali i daju pečat sportskim politikama koje proističu iz Programa SPS. Stonoteniski šampion nosilac planetarnih medalja, Aleksandar Karakašević ukazao je na potrebu još agilnije uloge SPS-a u razvoju…

Opširnije...

Druga sednica Saveta za saobraćaj i infrastrukturu SPS

Druga sednica Saveta za saobraćaj i infrastrukturu Socijalističke partije Srbije održana je u prostorijama Glavnog odbora. Na sednici je analiziran set zakona iz oblasti saobraćaja koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, sa posebnim osvrtom na Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Članovi saveta usvojili su predloge amandmana, koje su uputili Poslaničkoj grupi Socijalističke partije Srbije na razmatranje. Za nove članove Saveta su imenovani Radmila Nerandžić i Budimir Vujović. Sednicom je predsedavao zamenik predsednika Nikola Obradović. Služba za informisanje SPS

Opširnije...

Održana sednica Saveta za obrazovanje i nauku

U sedištu SPS je održana sednica Saveta za obrazovanje i nauku kojoj je predsedavao prof. dr Aleksandar Rastović, predsednik Saveta. Savet je dao punu podršku odluci Ivice Dačića, predsednika SPS i rukovodstva SPS da SPS učestvuje u radu Vlade Republike Srbije formirane 29. juna 2017. godine. Takođe, na sednici su jednoglasno podržani napori Vlade Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se celovito i sistemski regulišu sva pitanja iz sfere obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Savet je razmotrio predložene nacrte Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o dualnom obrazovanju, i izneo…

Opširnije...

Usvojena strategija delovanja Saveta za spoljnu politiku, međunarodne odnose i regionalnu saradnju

U prostorijama Socijalističke partije Srbije održana je Druga sednica Saveta za spoljnu politiku, međunarodne odnose i regionalnu saradnju na kojoj je predsednica Saveta Nataša Gaćeša informisala Savet o aktivnostima Socijalističke partije Srbije na međunarodnom planu u prethodnom periodu. Na sednici je usvojena strategija delovanja Saveta, koju će pratiti Program rada Saveta. Takođe je ispred Predsedništva Foruma žena Srbije kooptirana Jovana Trivan, članica Predsedništva Foruma žena Srbije.

Opširnije...