Најновије

Историја

Социјалистичка партија Србије основана је 16-18. јула 1990. године. На Оснивачком конгресу усвојене су програмске основе и Статут којим је СПС легитимисана као савремена партија леве оријентације. На Оснивачком конгресу су изабрани Слободан Милошевић за председника Партије, Главни одбор, Статутарна и Надзорна комисија.

Највиши орган Социјалистичке партије Србије  је Конгрес и, по правилу, одржава се сваке четврте године.
Од оснивања до данас одржано још седам конгреса – Други  23.-24. октобра 1992. године, Трећи  2.-3. март 1996. године, Четврти  17. фебруара 2000. године, Пети ванредни  25. новембра 2000. године, Шести  18. јануара 2003. године и Седми 03.децембра 2006. године.

Социјалистичка партија Србије је профилисана као модерна, државотворна партија левице  чије програмске основе су социјална правда и демократски социјализам.

СПС је опредељена за тржишну економију и социјалну правду, приватизацију привреде, демократизацију друштва и интеграцију наше земље у Европску унију.

СПС се бори за јединствену, стабилну и демократску Србију, која успева да изрази и оствари основне националне и државне интересе, обезбеђује слободу за све грађане, гарантује људска и мањинска права свим националним заједницама које у Србији живе по највишим европским стандардима.

СПС жели да створи модерно демократско и праведно друштво, са отвореним перспективама за један нови и бољи поредак:
– демократску државу као гаранта мира и развоја људских и грађанских права и слобода – политичка, социјално-економска и културна;
– друштво социјалне правде које ће изаћи из сиромаштва, обезбедити уравнотежен материјални положај и могућност развоја и бољег живота сваком појединцу;
– друштво које гарантује права људи на рад, здравствену заштиту, образовање и социјалну заштиту свима онима којима је потребна;
– друштво у коме ће свако да живи од резултата свога рада и у коме је социјална сигурност стабилна;
– друштво у коме грађани могу равноправно да доносе и остварују своје одлуке – у коме се гарантују једнаки услови за живот грађана без обзира на њихов социјални и материјални статус и порекло;
– државу која развија добросуседске односе на принципима равноправности, немешања, узајамног уважавања и непроменљивости међународно признатих граница;
– државу која ће, поштујући своје националне и државне интересе и чувајући свој идентитет, бити равноправни учесник регионалних и европских интеграција вољом грађана.
Борба за Косово и Метохију у оквиру Србије остаје врхунско национално и државно питаwе. СПС је за мироqубиво политичко решеwе у облику аутономије, а против решеwа која угрожавају суверенитет и територијални интегритет Србије , а која су супротна Резолуцији СБ 1244.

СПС је против аутономашко-сепаратистичких снага које од Војводине хоће да направе државу. СПС је за јединствену Србију са две аутономне покрајине и за њихову пуну афирмацију, а против је цепања и федерализације Србије.

Социјалистичка партија Србије данас има око 200 хиљада чланова, организације у аутономним покрајинама Војводини и Косову и Метохији, општинске организације у свим општинама у Републици, и око 5 хиљада месних организација, односно организацију у скоро свим месним заједницама. СПС има организације и у бројним државама у Европи, које делују у складу са законодавствима сваке од земаља у којој су основане.
У чланству СПС су припадници свих националних мањина.