Kadrovska komisija

Na osnovu člana 32, tačka 2. Statuta Socijalističke partije Srbije, Predsedništvo SPS na sednici održanoj 8.9.2016. donosi odluku o formiranju i sastavu Kadrovske komisije.

  1. Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije
  2. Vladan Zagrađanin, predsednik Kadrovske komisije
  3. Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović
  4. Dušan Bajatović
  5. Zvonko Stević

Odluka o formiranju i sastavu Kadrovske komisije