Најновије

Лице за заштиту података о личности

Заинтересована физичка лица (чланови СПС, запослени у Стручној служби ГО СПС) чији су подаци предмет обраде од стране Руковаоца- Социјалистичке партије Србије могу остварити своја права о заштити података о личности, као и сва питања и дилеме у вези њихових права на заштиту података о личности, у контакту са лицем за заштиту података о личности.

Лица за заштиту података о личности Руковаоца је:

Име и презиме: Миљан Митић, правник, Референт за имовинско-правне послове у седишту Главног одбора СПС.

Контакт телефон: 011/2630-048

Маил: [email protected]

У складу са чланом 58. Закона обавезе лица за заштиту података о личности су:

  • информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
  • прати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;
  • даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. предметног закона;
  • сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. предметног закона.