Miletić Mihajlović-Tića

Rođen je 1951. godine u Leskovcu kod Petrovca na Mlavi. Završio je Učiteljsku školu i Prirodno-matematički fakultet u Beogradu.

Od 1977. godine je radio kao profesor u petrovačkoj gimnaziji, a od 1991. do 2001. godine bio je njen direktor. U Opštinskoj upravi Petrovac na Mlavi, obavljao je dužnost prosvetnog inspektora, a zatim u Zavičajnom muzeju, godinu dana, bio v.d. direktora.

Posle lokalnih izbora 2004. godine, izabran je za predsednika SO Petrovac na Mlavi. Za narodnog poslanika prvi put je izabran 2007. godine, a 2008. godine je ponovo biran za poslanika Narodne skupštine Republike Srbije. U tom mandatu bio je i na dužnosti predsednika skupštinskog Odbora za međunacionalne odnose.

Za narodnog poslanika, biran je i 2012, 2014. i 2016. godine. U aktuelnom skupštinskom sazivu, član je dva odbora: Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

U Socijalističkoj partiji Srbije je od 1990. godine: najpre je bio potpredsednik, zatim predsednik Opštinskog odbora, a sada je predsednik Opštinske organizacije SPS Petrovac na Mlavi. Bio je član Izvršnog odbora GO SPS, a od 2012. godine je član Predsedništva SPS-a. Od septembra 2015. godine, ponovo je izabran za člana Predsedništva Socijalističke partije Srbije.