Milutin Mrkonjić

Rođen je 23. maja 1942. godine u Beogradu.
Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Beogradu na katedri za puteve, aerodrome i železnice.

Više od 45 godina je radio na realizaciji najznačajnih projekata iz oblastii saobraćajne infrastrukture u mnogim zemljama sveta, Jugoslaviji i Srbiji: pruge Beograd-Bar, putnih koridora 10 i 11, mostova „Beška“ i „Žeželj“.

Prvi je direktor “Saobraćajnog instituta CIP”, koji je u periodu njegovog rukovođenja, sve do 2001. godine, postao najznačajnija istraživačka, razvojna, inženjerska i projektantska kuća u Jugoslaviji i u ovom delu Evrope, sa najvećim državnim priznanjem – Nagradom AVNOJ-a.

Posle NATO bombardovanja SR Jugoslavije rukovodio je Direkcijom za obnovu zemlje.

Bio je član Centralnog komiteta SKJ.

Počasni je predsednik SPS, bio je jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije, potpredsednik i član Predsedništva stranke.

Od 2000. godine bio je poslanik Veća republika u Saveznoj skupštini SRJ, a zatim i državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Od 2006. godine bio je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i potpredsednik Skupštine.

Od 2008-2012. godine bio je ministar za infrastrukturu u Vladi Republike Srbije, a od jula 2012. do avgusta 2013. ministar saobraćaja.

Od aprila 2014. poslanik je u Skupštine Srbije.

Dobitnik je mnogih državnih, društvenih i profesionalnih priznanja – Ordena zasluga za Saveznu Republiku Jugoslaviju prvog stepena, Medalje rada, Ordena rada sa srebrnim vencem, Ordena rada sa zlatnim vencem itd.

Facebook.com/milutinmrkonjic