Neđo Jovanović

Rođen 05.09.1962. godine u Prijepolju, gde je završio osnovnu školu i srednje usmereno obrazovanje – pravno birotehnički smer, a diplomirao na Pravnom fakultetu državnog Univerziteta u Beogradu.

Po završenom fakultetu dve godine je radio kao advokatski pripravnik u
advokatskoj kancelariji advokata Trivić Jovana u Užicu, gde je stekao potrebno iskustvo i stručnu osposobljenost a potom položio pravosudni ispit pa je 1995.
godine registrovao svoju advokatsku kancelariju pri Advokatskoj Komori u Čačku, sa sedištem kancelarije u Užicu u Ulici Dimitrija Tucovića 131. Od upisa advokatske delatnosti radi isključivo kao advokat.

Narodni poslanik sa liste Socijalističke partije Srbije u Skupštini Republike Srbije od 2012. godine i sada, sa prekidom od šest meseci kada je imenovan za državnog sekretara u Ministarstvu pravde. U Skupštini Republike Srbije je član Odbora za zakonodavstvo i ustavna pitanja i Odbora za pravosuđe i
državnu upravu. U Poslaničkoj grupi SPS je zamenik predsednika Poslaničke grupe.

Od 2010. godine predsednik je Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Užicu.

U Skupštini grada Užice je odbornik i predsednik Odborničke grupe Socijalističke partije Srbije.
Aktivan je u sportu i to kao međunarodni sudija karate sporta sa evropskom i svetskom licencom.

Oženjen je i otac dvoje punoletne dece.