Nikola Nikodijević

PREDSEDNIK GRADSKOG ODBORA SPS BEOGRAD

Rođen je 26. septembra 1981. godine u Beogradu gde je stekao srednje i visoko obrazovanje.

Zvanje diplomirani pravnik stiče na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pohađao je Sportsku gimnaziju u generaciji 2000. godine.

Član je Socijalističke partije Srbije od 20. oktobra 1988. godine. Bio je predsednik studenskog Saveza Socijalističke partije Srbije od 2001. do 2003. godine. Takođe, član
Izvršnog odbora Gradskog odbora Beograd od 2003. Do 2015. Godine.
Funkciju sekretara Gradskog odbora SPS Beograd obavljao je 2009. Godine do 2015. godine.

Trenutno obavlja funkciju predsednika Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije
U Beogradu.

Član je Glavnog odbora SPS od 2006. godine, a funkciju člana Izvršnog odbora Glavnog odbora SPS je obavljao 2010. do 2014. godine.

Član je Predsedništva SPS od 2014. godine.

Na izborima za organe lokalne samouprave 2008. godine izabran je za odbornika u Skupštini grada Beograda i do kraja mandata 2012. Obavljao je i dužnost predsednika
Odborničke grupe SPS-PUPS-JS u Skupštini grada.

Za člana Gradskog veća grad Beograda izabran je 2012. godine i na toj funkciji je bio do
novembra 2013. godine.

Odlukom Vlade Republike Srbije od 18. Novembra 2013. godine imenovan je za člana Privremenog organa grada Beograda. Za predsednika Skupštine grada Beograda izabran je
23. Aprila 2014. godine, na konstituitativnoj sednici novog saziva gradskog parlamenta.

Bivši aktivni sportista. Bio je angažovan u Fudbalskom klubu Crvena zvezda. Funkciju
predsednika Nadzornog odbora u Fudbalskom klubu Napredak obavljao je od 2013. do 2015.
godine.

Trenutno je član Skupštine Fudbalskog saveza Srbije , potpredsednik Etičke komisije
FSS-a.

Govori engleski jezik.