Nikola Šainović

Rođen je 7.12.1948. godine u Boru, od oca Petra i majke Jovanke. Po nacionalnosti je Srbin. Završio je Rudarsko-metalurški fakultet u Boru 1972. godine i magistrirao metalurgiju u Ljubljani 1976. Bio je veoma aktivan u omladinskoj organizacij i član SKJ od trećeg razreda srednje škole.

Počeo je da radi dok je studirao 1970. gpodine, kao hemijski tehničar a zatim kao asistent na predmetu „Toplotna tehnika i metalurške peći“ na Fakultetu u Boru. Učestvovao u više naučnih i stručnih projekata iz oblati metalurgije bakra. Bio je Sekretar Opštinskog komiteta Saveza komunista u Boru a potom Predsednik opštine Bor i Predsednik skupštine Timočkog regiona..

U RTB-u Bor je bio potpresaednik Poslovodnog odbora zadužen za istraživanje i razvoj.

Bio je poslanik Savezne skuštine SFRJ pa SRJ od 1986. do 2003. godine. Bio je Ministar rudarstva i energetike u Vladi Srbije od 1989. a zatim potpresednik i Predsednik republičke Vlade do 1994.

U Vladi Savezne Republike Jugoslavije od 1994. bio je potpresednik zadužen sa međunarodne odnose i sa tog položaja je bio učesnik različitih mirovnih pregovora a posebno onih vezanih za Kosovo do 2000. godine.

Bio je član rukovodsta i potpresednik SPS-a. Kao Savezni poslanik dobrovoljno je otišao u Hag i pred Tribunalom odgovarao na optužbe u vezi sa Kosovom. Osuđen je na 18 godina zatvora. Nakon izdržanih 2/3 kazne pušten je na slobodu avgusta 2015.

Od septembra 2015. je ponovo biran u Glavni odbor a 2017. i u Predsedništvo GO Socijalističke partije Srbije.

Oženjen, supruga Svetlana (1949.) je elektroinženjer u penziji. Imaju sinove Petra i Jovana

Sada je penzioner i živi u Beogradu.