Најновије

Павле Будаков

Рођен 9. јула 1945. године у Кикинди. Медицински факултет завршио у Новом Саду, положио специјалистички испит из патологије и стекао звање лекара специјалисте. Одслужио војни рок 1972/1973. године. Магистрирао и докторирао на Медицинском факултету у Новом Саду, где је изабран за асистента на предмету патологија, а у звање редовног професора 1991. године. Био је начелник Завода за патологију у Новом Саду; четири године продекан, а од 1992. до 2000. године декан Медицинског факултета у Новом Саду. Стручно се усавршавао 20 месеци у Сједињеним Америчким Државама; био је председник Удружења патолога СФРЈ и члан Европског удружења патолога. На Медицинском факултету у Бањалуци био је професор 15 година. Објавио више од 100 стручних и научних радова; уредник је и аутор уџбеника патологије за студенте медицине и ментор више од 10 магистарских и докторских теза.

Од 1996-2000. године био је потпредседник Извршног већа АПВ. Био је члан Покрајинског комитета Савеза комуниста, а од почетка вишестраначког система председник Градског одбора СПС у Новом Саду, члан Покрајинског одбора и Извршног одбора ПО СПС у Војводини у више наврата и данас. Председник је Посланичке групе СПС,ЈС у Скупштини АП Војводине. Члан Главног одбора Социјалистичке партије Србије и Председништва СПС.