Predrag J. Marković

POTPREDSEDNIK GO SPS

Rođen 1965. godine, upisao Filozofski fakultet 1981, magistirao 1991. godine, doktorirao 1995. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bio dobitnik većeg broja međunarodnih stipendija (Sasakawa stipendija za najbolje postdiplomce Beogradskog univerziteta.,stipendija SSEES University of London, DAAD,Roman von Herzog, Humboldt, Collegium Budapest).

Drži predavanja i piše naučne radove na engleskom i nemačkom . Služi se i italijanskim i bugarskim.

Zaposlen u Institutu za savremenu istoriju od marta 1987. Sada je u najvišem naučnom zvanju naučni savetnik. Držao predavanja na mnogim stranim univerzitetima. U Srbiji je angažovan kao gostujući profesor na više fakulteta, najviše na Fakultetu za medije i komunikacije Singidunum.

Od 1987. godine učestvovao kao autor i stručni saradnik u stvaranju velikog broja obrazovnih televizijskih i radijskih emisija. Autor nekoliko stotina kviz emisija. Napisao dvadesetak knjiga i stotinak naučnih radova, od kojih je skoro polovina objavljena u inostranstvu, uglavnom na engleskom i nemačkom, kao i više desetina novinskih članaka i eseja. U svojim knjigama se bavio pretežno istorijom društva i kulture u 20.veku.

Preveo sedam knjiga sa engleskog. Napisao jednu knjigu na engleskom, koja je doživela dva izdanja. Otvarao neke malo ili nimalo istraživane teme u srpskoj istoriografiji (istorija svakodnevnog života, istorija stereotipa i mentalnog mapiranja, istorija modernizacije i evropeizacije, istorija studentskih pokreta, urbana istorija, istorija roda i porodice, istorija nacionalnih identiteta, uticaj Hladnog rata na kulturu i društvo, smena liberalnih i represivnih faza socijalizma, fenomen nostalgije za socijalizmom, istoriju gastarbajtera, uticaj kulture i ideologije na privatni život, istorija odnosa prema društvenim institucijama, istorija osećanja i međuljudskih odnosa, istorija kulture i medija,istorija istoriografije, itd). Neke od tih tema su kasnije postajale veoma popularne među mlađim generacijama naučnika, ne samo istoričara, već i istoričara umetnosti, književnosti, arhitekture i filma, sociologa i antropologa. To je verovatno razlog što je Predrag J.Marković, prema podacima Narodne biblioteke Srbije, i pretraživača JSTOR jedan od deset najcitiranijih srpskih istoričara.

Od septembra 2015. godine potpredsednik Socijalističke partije Srbije. Od decembra 2017. godine, zamenih predsednika SPS.