Најновије

Прилози

ФИЗИЧКА ЛИЦА – Редован рад

Преглед прилога од 1.1.2020 дo 29.1.2020.

Јован Срдић – 117.000,00
Милан Стојић – 100.000,00
Мандић Петар – 100.000,00
Срдић Павле – 100.000,00
Стефановић Драгана – 500.000,00
Мандић Милић – 600.000,00
Радојевић Милисав – 600.000,00
Савић Небојша – 300.000,00
Радованац Радомир – 300.000,00
Вуковић Надица – 150.000,00
Бошковић Зоран – 100.000,00
Нешић Миодраг – 100.000,00
Аничић Александар – 100.000,00
Полумирац Весна – 50.000,00
Растовић Александар – 100.000,00
Срдић Рајко – 60.000,00
Рајковић божо – 60.000,00
Луковић Ратомир – 60.000,00
Живковић Беатина – 60.000,00
Гарић Владимир – 60.000,00
Каровић Миљана – 50.000,00
Томашевић Никола – 50.000,00
Младеновић Владислав – 60.000,00
Пршић Небојша – 50.000,00
Анђелковић Зоран – 600.000,00
Томић Александар – 600.000,00
Влаховић Богдан – 150.000,00
Гајић Александар – 100.000,00
Миљковић Обренка – 120.000,00
Луковић Ратомир – 540.000,00
Трајковић Јелена – 450.000,00
Доковић Филип – 280.000,00
Ђуричић Никола – 69.000,00
Панић Радосав – 91.000,00
Бандић бранислав – 300.000,00
Шкрипац Марко – 400.000,00
Иличић Милан – 400.000,00
Перић Рајко – 350.000,00
Остојић Радомир – 80.000,00
Каровић Миљана – 50.000,00
Гарић Владимир – 60.000,00
Полумирац Весна – 50.000,00
Срдић Рајко – 60.000,00
Гајић Александар – 100.000,00
Младеновић Владислав – 60.000,00

ПРАВНА ЛИЦА – Редован рад

Преглед прилога од 1.1.2020 дo 1.1.2020.

 

Прилози – 2019
Прилози – 2018