Prilozi

FIZIČKA LICA – Redovan rad

Pregled priloga od 1.1.2019 do 20.8.2019.

Slobodan Rodić – 200.000,00
Ognjen Krsmanović – 200.000,00
Strika Jelena – 200.000,00
Stefan Bogunović – 200.000,00
Radivoje Alpeza – 74.000,00
Klaudija Tucakov – 200.000,00
Aleksandar Ašonja – 200.000,00
Luković Ratomir – 253.104,00
Bogunović Nebojša – 250.000,00
Vukosav Dragiša – 250.000,00
Miodrag Stanisavljević – 180.000,00
Aleksandar Ašonja – 110.000,00
Miloš Čikiriz – 94.900,00
Stevan Lugonja – 110.000,00
Miodrag Stanisaljević – 198.000,00
Bojan Andrić – 300.000,00
Radmila Sarić – 77.000,00
Branislav Mandić – 150.000,00
Darko Nedeljković – 550.000,00
Selena Nedeljković – 550.000,00
Milan Selaković – 200.000,00
Milorad Radojević – 200.000,00
Julijana Milisavljević – 500.000,00
Saša Ćurčić – 100.000,00
Miljan Raičević – 100.000,00
Vesna Pavlović – 66.500,00
Mihailo Todorović – 70.000,00
Radivoje Alpeza – 87.000,00
Bukvić Mihajlo – 594.000,00
Petrović Aleksandar – 550.000,00
Raičević Miljan – 100.000,00
Miodrag Stanisavljević – 198.000,00
Milorad Ugrica – 200.000,00
Ćurčić Saša – 100.000,00
Filip Bukilić – 245.000,00
Goran Pavlović – 385.000,00
Kumburović Blažo – 200.000,00
Dušan Borković – 114.500,00
Sofija Marjanović – 60.000,00
Dušan Ignjatović – 200.00,00
Ratomir Luković – 100.000,00
Ana Lazarov – 295.000,00
Miodrag Ivanović – 300.000,00
Mile Jeličić – 200.000,00

 

PRAVNA LICA – Redovan rad

Pregled priloga od 1.1.2019 do 29.7.2019.

COMITATO DOO               79.000,00

 

Prilozi – 2018