Prilozi

FIZIČKA LICA – Redovan rad

Pregled priloga od 1.1.2019 do 12.2.2019.

Slobodan Rodić – 200.000,00
Ognjen Krsmanović – 200.000,00

PRAVNA LICA – Redovan rad

Pregled priloga od 1.1.2019 do 24.1.2019.