Prof. dr Mile Ilić

Prof. dr Mile Ilić rođen je 1954. godine u selu Jovcu, opština Vladičin Han, u učiteljskoj porodici. Doktor je pravnih nauka. Diplomirao je i magistrirao na Pravnom fakultetu u Nišu, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu iz oblasti lokalne samouprave. Biran je 1999. godine za vanrednog profesora Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici za predmet Upravno pravo, a bio je i šef Katedre za javno-pravne nauke na istom fakultetu i predsednik Saveta Fakulteta u dva mandata. Od 2008. godine je redovni profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Nišu za predmet Državna uprava i lokalna samouprava“. Predavao je i na Fakultetu zaštite na radu u Nišu predmete iz pravne oblasti. Objavio je 14 udžbenika, monografija i knjiga i preko 80 radova u najeminentnijim časopisima pravne i političke orjentacije. Direktor je Balkanskog centra za izučavanje teorije i prakse lokalne samouprave i glavni je i odgovorni urednik časopisa „Lokalna samouprava“. Prvi je dobitnik najvišeg priznanja grada Niša – Nagrade „ 11. januar“.

Na prvim višestranačkim izborima izabran je za poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, gde je bio predsednik Odbora za odbranu i bezbednost, kao i za poslanika u Veću republika Savezne skupštine. Potom je biran i za saveznog poslanika u Veću građana Skuštine Savezne Republike Jugoslavije u dva mandata, gde je bio predsednik Odbora za mandatno imunitetska pitanja. Od 2008-2012.godine je ponovo biran za poslanika Narodne skupštine Republike Srbije. U dva mandata (od 2008-2016) je bio predsednik Skupštine grada Niša. U četiri saziva je bio odbornik Skupštine grada Niša. Sada je zamenik predsednika Skupštine grada Niša.

Društveno je angažovan od srednjoškolskih dana. Bio je predsednik omladine Gimnazije „Svetozar Marković“, predsednik Konferencije omladine srednjih škola u Nišu, član Predsedništva omladine Niša, predsednik Zbora studenata Pravnog fakulteta, predsednik studentske organizacije na Univerzitetu u Nišu, predsednik omladine Niškog regiona, član predsedništva Republičke i Savezne konferencije omladine, predsednik Opštinske konferencije SSRN, član predsedništva SSRN regiona Niš, član Savezne i Republičke konferencije SSRN. Bio je predsednik Saveta za razvoj grada Niša, član Saveta Univerziteta u Nišu, Saveta Filozofskog fakulteta i Fakulteta zaštite na radu u Nišu, zamenik predsednika Odbora za društveno-humanističke nauke Univerziteta u Nišu, član Odbora za pravne nauke Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici a sada je član Odbora za multidisciplinarne nauke Univerziteta u Nišu.

Bio je predsednik Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo Srbije, predsednik Upravnog odbora Doma Zdravlja u Nišu, predsednik Izdavačkog saveta omladinskog lista „Grafit“, i predsednik Izdavačkog saveta časopisa na bugarskom jeziku „Bratstvo“. Radio je kao savetnik za politički sistem i sekretar sekretarijata za skupštinske poslove Skupštine regiona Niš.

Prvi je predsednik Opštinskog, Gradskog i Okružnog odbora SPS Niš. Član je Glavnog odbora SPS od osnivanja. Sada je član Predsedništva SPS u drugom mandatu

Oženjen je i otac je dveju kćeri.