Најновије

Проф. др Мирко Керкез

Рођен 1952. године у селу Смољане код Босанског Петровца где је завршио основну школу и гимназију. Медицински факултет Универзитета у Београду уписао је 1973. године, а дипломирао је 1979. године са просечном оценом 8,21. По завршетку лекарског стажа у Крупњу, од 1981. године је стално запослен на Првој хируршкој клиници Клиничког центра Србије у Београду.

Специјализацију из опште хирургије је завршио 1985. године са одличним успехом. Доктор медицинских наука је постао 1996. године одбранивши докторску дисертацију под насловом „Интрахепатична литијаза, дијагностика и хируршко лечење“. За асистента на предмету хирургија изабран је 1997. године; за доцента је изабран 2007. године. За ванредног професора на катедри хирургије изабран је 2012. године.

Професор Керкез тренутно обавља функције начелника Првог одељења Прве хируршке клинике КЦС и заменика директора Клиничког центра Србије.

Преко 15 година је шеф хируршке екипе у Ургентном центру КЦС. Објавио је велики број стручних и научних радова у домаћим и иностраним часописима. Члан је Хируршке секције Српског лекарског друштва. Био је ментор на изради неколико завршних радова специјалистичких академских студија из хируршке анатомије, као и магистарских теза и докторских дисертација. Главни је истраживач на пројекту „Корелација MANNHEIM перитонитис индекса и SOFA скора у процени тежине перитонитиса, појаве системских компликација и исхода лечења болесника са перитонитисом“. Као истраживач учествује у мултидисциплинарном пројекту Министарства науке и технологије републике Србије под називом „Утицај биометеоролошких фаза на здравље људи“, за пројектни период 2011. – 2015. године.

Професор Керкез је добитник Златне плакете општине Крупањ и Петровца на Млави.

Професор Керкез је члан СКАНУ (Српска Краљевске Академије научника и уметника), члан Бугарске Академије наука и члан Свесловенске Руске Академије.

Партијске функције:

-члан је Социјалистичке партије Србије

– био је члан Главног и Извршног одбора СПС-а;

-водио је партију у граду Шапцу;

-тренутно је члан Главног одбора СПС-а и Председништва СПС-а.