Најновије

Проф. др Снежана Богосављевић – Бошковић

Рођена је 24.јануара 1964.године у Ивањици, Република Србија. Основну и средњу Природно-техничку школу завршила је Ивањици. Дипломирала је на Агрономском факултету у Чачку 1986.године. На Пољопривредном факултету у Београду магистрирала је 1990. и на истом факултету је и докторирала 1994. године. Одбранивши докторску дисертацију, у 30.тој години живота, била је једна од најмлађих доктора наука у тадашњој академској заједници Србије.

Професионалну каријеру започела је као асистент приправник за предмете из области Зоотехника на Агрономском факултету у Чачку 1987.године. За асистента је изабрана 1990. године, за доцента 1995, за ванредног професора 2000., а за редовног 2006.године. На Агрономском факултету запослена је без прекида од 1987. године. Ангажована је као професор на основним, мастер и докторским студијама. Аутор је или коаутор преко 250 научних радова објављених у домаћим и међународним часописима. Објавила је монографију, практикум и више публикација из области Технологије гајења домаћих животиња.

У протеклом периоду обављала је и више различитих функција везаних за Факултет, Универзитет и научно-истрживачки рад. Била је члан Савета Универзитета у Крагујевцу, члан Стручног већа Универзитета за биологију и хемију са хемијским инжењерством и биотехнологијом, члан Суда части Универзитета, продекан за наставу и научно-истраживачки рад.

Била је ментор или члан комисија за оцену и одбрану већег броја дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација. Учествовала је као истраживач или руководилац у изради већег броја домаћих и међународних научних и стручних пројеката.

Члан је Социјалистичке партије Србије од оснивања, од 1990. године. Обављала је функцију потпредседника ГО СПС Чачак, као и потпредседника Форума жена ГО СПС Чачак. Од 2014. члан је Главног одбора СПС и члан Председништва Главног одбора СПС.

Била је посланик у Скупштини Републике Србије од 2012. до 2014.године. Од 27.04.2014. до 11.08.2016. обављала је функцију Министра пољопривреде и заштите животне средине у Влади РС. Од 11.08.2016. посланик је у Скупштини РСрбије.

Удата је и мајка једног детета.