Најновије

Проф. др Жарко Обрадовић

ПОТПРЕДСЕДНИК ГО СПС

Проф. др Жарко Обрадовић је рођен 1960 године. Основну школу и гимназију завршио је у Беранама. Основне, магистарске и докторске студије завршио је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је и одбранио докторску тезу: „Мањински проблеми у односима балканских држава“ 2002 године.

У научноистраживачком и стручном раду проф. Др Жарко Обрадовић се, поред питања положаја и права припадника мањина у државама Балкана, бавио и питањима од значаја за историју и међудржавне односе на Балкану, геополитичким положајем Србије, питањима политичког система и територијалне организације државе, локалном самоуправом и другим питањима од значаја за политички систем и међународни положај Србије.

Учествовао је на више домаћих и међународних скупова и саветовања на теме: политички систем, локална самоуправа, права припадника мањина, развој и унапређивање образовног система, међудржавни односи на Балкану.

Аутор је монографија: Balkan Ethnic Emigma: 20 th and 21 st Century, Čigoja štampa, Beograd, 2015 god. Minorities in the Balkans – 19th end 20th Century, Cigoja press, Belgrade, 2015., Балкански етнички мозаик – мањинско питање на Балкану, Чигоја штампа, Београд 2014 године, Геополитика Србије, Мегатренд Универзитета, Београд 2011., Мањине на Балкану, Чигоја штампа, Београд 2002., Карактеристике Закона о локалној самоуправи, са текстом закона, Експерт, Београд, 1999.

Аутор је и коаутор више чланака у научним часописима.

Члан је Социјалистичке партије Србије од њеног оснивања. Био је секретар Градског одбора СПС Београда у периоду 1992-1997 године.Члан је Главног одбора Социјалистичке партије Србије у више сазива. Био је заменик председника Социјалистичке партије Србије од 2006. до 2014. године. Сад је потпредседник Главног одбора СПС.

Био је заменик министра у Влади Републике Србије од 1997 – 2001 године. Народни посланик у Народној Скупштини Републике Србије био је у периоду 2001 – 2008 године и посланик је у актуелном сазиву Народне Скупштине од априла 2014 године. Био је члан делегације Народне Скупштине РС у Скуштини Организације за европску безбедност и сарадњу у периоду 2007-2008 године и у Парламентарној Скупштини Савета Европе 2006-2007 године, где је члан делегације Народне Скупштине и у актуелном сазиву Савета Европе од јуна 2014 године. Био је председник и заменик председника Посланичког клуба СПС-а у Народној скупштини Републике Србије.

Председник је Одбора за спољне послове Народне скупштине Републике Србије у актуелном сазиву и председник Групе пријатељства Скупштине Србије са Народном Републиком Кином.

Од 2008-2013 године био је Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије.

Говори енглески и служи се француским језиком.