Snežana Paunović

Rođena je 1975. godine u Peći. Diplomirana ekonomistkinja.

U periodu 2006-2013. godine obavljala je funkciju Koordinatora SO Đakovica i SO Dečane na koje je u dva navrata imenovana Odlukom Vlade Republike Srbije. Od 2014. Godine obavlja funkciju v.d. direktora Apotekarske ustanove Peć.

Bila je članica Upravnog odbora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, članica Upravnog odbora “YUQS”, predsednica Nadzornog odbora Aerodroma „Nikola Tesla“ i članica Skupštine akcionara Državne lutrije Srbije.

Članica je Socijalističke partije Srbije od 1992. godine.

U nekoliko mandata bila je članica Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije a od 2012. godine obavlja funkciju sekretarke Foruma žena Srbije.

Na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije izabrana je prvi put 2013. godine. Trenutno u drugom mandatu obavlja funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Članica je skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje i zamenica člana u Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Odboru za Kosovo i Metohiju i Odboru za dijasporu i Srbe u regionu.