Најновије

Статутарна комисија Социјалистичке партије Србије

Актуелни сазив 2022-2026

 1. Бојков Александар – Нови Сад
 2. Дилпарић Горан – Београд
 3. Карличић Миљкан – Београд
 4. Крешић Жарко – Београд
 5. Малетић Данијела – Нови Сад
 6. Јоцић Милош – Ниш
 7. Младеновић Младен – Београд
 8. Трајковић Јасмина – Лесковац
 9. Чолак Ивица – Зрењанин
 10. Џелетовић Марко – Горњи
  Милановац
 11. Танасијевић Нада – Аранђеловац

Статутарна комисија Социјалистичке партије Србије 2018 – 2022
Статутарна комисија Социјалистичке партије Србије 2014 – 2018