Најновије

Статутарна комисија Социјалистичке партије Србије

Рб Презиме и име Занимање Конференција СПС
1 Бојков Александар Дипломирани правник Нови Сад
2 Дилпарић Горан Дипломирани правник Краљево
3 Јанићијевић Душан Дипломирани правник Велика Плана
4 Карличић Миљкан Дипломирани правник Сјеница
5 Крешић Жарко Економиста Београд
6 Малетић Данијела Дипломирани правник Нови Сад
7 Мартиновић Сава Дипломирани правник Београд
8 Тодоровић Милорад Дипломирани правник Београд
9 Трајковић Јасмина Дипломирани правник Лесковац
10 Чолак Ивица Доктор правних наука Панчево
11 Џелетовић Марко Дипломирани правник Горњи Милановац

Статутарна комисија Социјалистичке партије Србије 2014 – 2018