Најновије

Решавање проблема локалних самоуправа у систему заштите и спасавања

Др Данијела Стојадиновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије, о Предлогу закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама и Предлогу закона о добровољном ватрогаству: „Циљ овог закона је да правно уреди и успостави јединство у систему који је усклађен са реалним потребама заштите испасавања становништва и материјалних добара“.   „Госпођо министар, господине Марићу, господине Дабовићу, драго ми је да је данас овај закон на дневном реду, с обзиром да смо недавно, 2014.године, имали непријатна искуства са поплавама у којима сам учествовала и драго ми је да се кроз овај Предлог закона исправљају неке ствари са којима смо кубурили…

Oпширније...

Испунити еколошке стандарде код грађевинских материјала који нису опасни за безбедност објеката и здравље људи

Др Данијела Стојадиновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије, о Предлог Закона о грађевинским производима. Грађевински производи који се уграђују у стамбене, али и пословне и јавне објекте морају испуњавати строге стандарде из области заштите животне средине. У оквиру данашње обједињене расправе о пакету закона из области грађевинарства, првенствено ћу се осврнути на Закон о грађевинским производима. Србија до данас нажалост није имала општи, односно кровни пропис из области грађевинских производа, иако смо велики и познати произвођачи по великом броју грађевинских производа. Неопходност да се на јединствен начин уреди ова привредна делатност, проистиче из потребе стандардизације квалитета грађевинских производа применом домаћих…

Oпширније...

Формирати државни фонд за наплату алиментације

Данијела Стојадиновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије, на Другој седници Другог редовног заседања Народне скупштине,  поставила је посланичко питање министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и министарки правде. Поставила бих питање министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и министарки правде у вези са једним проблемом који мучи многе једнородитељске породице. Kao народној посланици и чланици Одбора за права детета, обратило  ми се више самохраних мајки, самохраних родитеља због проблема које имају у вези са плаћањем алиментације за децу која су после прекида брачне заједнице поверена њима. Ово питање заслужује већу друштвену пажњу, пре свега са…

Oпширније...

Стратегија и мере за подстицај популационе политике као вид националне борбе за повећање наталитета

Данијела Стојадиновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом. Да би се млади парови одлучили на родитељство, потребно је упошљавање младих жена без условљавања да ли су рађале или желе да рађају, регулисати питање породиљског боловања, да жене не страхују од отказа или смањења плате, могућност усклађивања рада и родитељства. Подразумева се и скраћено радно време за остварене родитеље, бесплатни уџбеници, сервиси за децу.   Поштовани министре са сарадницима, представљена нам је Стратегија популационе политике у Србији 2018. у којој је пет пута више новца издвојено за подстицање…

Oпширније...

Активно учествовање грађана у раду локалних самоуправа

Данијела Стојадиновић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи Управа по мери свих нас је реченица која је кључна и која даје карактеристику свих ових девет предлога закона о локалној самоуправи, где се истиче да локалне самоуправе постоје због својих грађана и да су грађани кључна тема сваке локалне самоуправе. С обзиром да је остало мало времена, а намера ми је била да говорим о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, ово кратко време искористићу да одмах на почетку похвалим ажурност министра господина Бранка Ружића и његове…

Oпширније...

Усклађивање железничког саобраћаја са европским тржиштем

Данијела Стојадиновић, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о железници Овим законом штите се интереси свих учесника у железничком саобраћају, управљача инфраструктуре, железничких превозника, односно корисника мреже од локалних преко регионалних до магистралних.   Госпођо министарка, уважени сарадници министарства, данас ћу  говорити о железницама. Ова три предлога закона имају значај и оправданост доношења с обзиром да су железнице витални део транспортног сектора и свакако би требало да се побољша, да се учине ефикаснијим и конкурентнијим у односу на друге видове саобраћаја. Подсетила бих да Србија има изузетно важан положај када је у питању саобраћај, да је чвориште железничког…

Oпширније...