Najnovije

Rešavanje problema lokalnih samouprava u sistemu zaštite i spasavanja

Dr Danijela Stojadinović, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije, o Predlogu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vandrednim situacijama i Predlogu zakona o dobrovoljnom vatrogastvu: „Cilj ovog zakona je da pravno uredi i uspostavi jedinstvo u sistemu koji je usklađen sa realnim potrebama zaštite ispasavanja stanovništva i materijalnih dobara“.   „Gospođo ministar, gospodine Mariću, gospodine Daboviću, drago mi je da je danas ovaj zakon na dnevnom redu, s obzirom da smo nedavno, 2014.godine, imali neprijatna iskustva sa poplavama u kojima sam učestvovala i drago mi je da se kroz ovaj Predlog zakona ispravljaju neke stvari sa kojima smo kuburili…

Opširnije...

Ispuniti ekološke standarde kod građevinskih materijala koji nisu opasni za bezbednost objekata i zdravlje ljudi

Dr Danijela Stojadinović, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije, o Predlog Zakona o građevinskim proizvodima. Građevinski proizvodi koji se ugrađuju u stambene, ali i poslovne i javne objekte moraju ispunjavati stroge standarde iz oblasti zaštite životne sredine. U okviru današnje objedinjene rasprave o paketu zakona iz oblasti građevinarstva, prvenstveno ću se osvrnuti na Zakon o građevinskim proizvodima. Srbija do danas nažalost nije imala opšti, odnosno krovni propis iz oblasti građevinskih proizvoda, iako smo veliki i poznati proizvođači po velikom broju građevinskih proizvoda. Neophodnost da se na jedinstven način uredi ova privredna delatnost, proističe iz potrebe standardizacije kvaliteta građevinskih proizvoda primenom domaćih…

Opširnije...

Formirati državni fond za naplatu alimentacije

Danijela Stojadinović, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije, na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine,  postavila je poslaničko pitanje ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministarki pravde. Postavila bih pitanje ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i ministarki pravde u vezi sa jednim problemom koji muči mnoge jednoroditeljske porodice. Kao narodnoj poslanici i članici Odbora za prava deteta, obratilo  mi se više samohranih majki, samohranih roditelja zbog problema koje imaju u vezi sa plaćanjem alimentacije za decu koja su posle prekida bračne zajednice poverena njima. Ovo pitanje zaslužuje veću društvenu pažnju, pre svega sa…

Opširnije...

Strategija i mere za podsticaj populacione politike kao vid nacionalne borbe za povećanje nataliteta

Danijela Stojadinović, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Da bi se mladi parovi odlučili na roditeljstvo, potrebno je upošljavanje mladih žena bez uslovljavanja da li su rađale ili žele da rađaju, regulisati pitanje porodiljskog bolovanja, da žene ne strahuju od otkaza ili smanjenja plate, mogućnost usklađivanja rada i roditeljstva. Podrazumeva se i skraćeno radno vreme za ostvarene roditelje, besplatni udžbenici, servisi za decu.   Poštovani ministre sa saradnicima, predstavljena nam je Strategija populacione politike u Srbiji 2018. u kojoj je pet puta više novca izdvojeno za podsticanje…

Opširnije...

Aktivno učestvovanje građana u radu lokalnih samouprava

Danijela Stojadinović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Uprava po meri svih nas je rečenica koja je ključna i koja daje karakteristiku svih ovih devet predloga zakona o lokalnoj samoupravi, gde se ističe da lokalne samouprave postoje zbog svojih građana i da su građani ključna tema svake lokalne samouprave. S obzirom da je ostalo malo vremena, a namera mi je bila da govorim o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, ovo kratko vreme iskoristiću da odmah na početku pohvalim ažurnost ministra gospodina Branka Ružića i njegove…

Opširnije...

Usklađivanje železničkog saobraćaja sa evropskim tržištem

Danijela Stojadinović, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije o Predlogu zakona o železnici Ovim zakonom štite se interesi svih učesnika u železničkom saobraćaju, upravljača infrastrukture, železničkih prevoznika, odnosno korisnika mreže od lokalnih preko regionalnih do magistralnih.   Gospođo ministarka, uvaženi saradnici ministarstva, danas ću  govoriti o železnicama. Ova tri predloga zakona imaju značaj i opravdanost donošenja s obzirom da su železnice vitalni deo transportnog sektora i svakako bi trebalo da se poboljša, da se učine efikasnijim i konkurentnijim u odnosu na druge vidove saobraćaja. Podsetila bih da Srbija ima izuzetno važan položaj kada je u pitanju saobraćaj, da je čvorište železničkog…

Opširnije...