Najnovije

Osmo vanredno zasedanje NSRS – Ivana Dinić

IVANA DINIĆ, narodna poslanica SPS: “   Što se tiče dugoročnih ekonomskih efekata, koji se kreću u pravcu unapređenja bilateralnih odnosa između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, stvaraju se uslovi za razvoj stambenih, privrednih i drugih sadržaja, kao i potrebne infrastrukture. Od posebnog je ekološkog značaja to što se preusmeravanjem teškog teretnog saobraćaja, smanjuje buka i emisija štetnih gasova, čime se utiče na zaštitu životne sredine. Realizacija projekta izgradnje mosta Zemun – Borča je takođe od velikog infrastrukturnog značaja, jer predstavlja regionalnu vezu između Beograda i Južnog Banata, čime se Koridorom 10 strateški povezuje sa Koridorom 4 i Rumunijom, a za preko…

Opširnije...

Peto vanredno zasedanje NSRS – Ivana Dinić

IVANA DINIĆ, narodna poslanica SPS na Petom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije o Predlogu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;         Predlogu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju;            Predlogu zakona o obrazovanju odraslih; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;    Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu;   Predlogu zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti i  Predlogu zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda: “Jedno od najvažnijih komponenata ovog predloga zakona jeste oslanjanje obrazovnog…

Opširnije...

Prvo redovno zasedanje NSRS – Ivana Dinić

IVANA DINIĆ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije na  Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja     Narodne skupštine Republike Srbije oPredlogu zakona o efikasnom korišćenju energije: “Zakon o efikasnom korišćenju će na domaćinstva uticati tako što će domaćinstva biti u prilici da od distributera električne i toplotne energije na mesečnom nivou najzad dobiju informacije o stvarnoj realnoj potrošnji energije, koje će im omogućiti da preispitaju da li na racionalan način troše energiju i mogu li smanjiti troškove u pogledu potrošnje energije za grejanje i povećati standard sa jedne strane. Sa druge strane, ovaj zakon stvara uslove za plaćanje troškova prema izmerenoj potrošnji energije, čime se obezbeđuje zaštita potrošača.          …

Opširnije...

TREĆE VANREDNO ZASEDANJE NS RS

Predlog zakona o utvrđivanju javnog interasa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa “Južni tok” IVANA DINIĆ: Poštovani predsedniče, poštovana gospođo ministarko, poštovani predstavnici Ministarstva, poštovane kolege narodni poslanici i poslanice, pred nama je Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa “Južni tok”. Dolazim iz jugoistočnog dela Srbije, iz Niša, te smatram da je ovo jedan projekat od velike važnosti za razvoj južnog i jugoistočnog dela Srbije, ali isto tako i za celu Srbiju i region.Predloženi zakon je…

Opširnije...