Најновије

Сећање и учење о Холокаусту је морална и људска обавеза

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу закона о Меморијалном центру “ Старо сајмиште „ Изградњом овог меморијалниг центра боримо се за спречавање буђења нацизма и младе генeрације ће имати прилику да се кроз образовани систем упознају са ужасима нацизма и да схвате колика може бити цена губитка слободе. Уважени министре са сарадницима, даме и господо народни посланици, овим законом оснива се Меморијални центар „Старо сајмиште“ као установа културе са седиштем у Београду и уређује се његова организација и рад.  Како смо могли данас да чујемо, меморијални центар се оснива у интересу обезбеђивања организационих, кадровских и…

Oпширније...

Бескаматно кредитирање прикључивања домаћинстава на гас, убрзало би гасификацију и смањило загађење

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је  о Предлогу одлуке о давњу сагласности на финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2020.  годину. Иницијатива директора „ Србијагаса“ за бескаматно кредитирање корисника кроз рачуне за гас у периоду од три до пет година је значајно за све који су заинтересовани да се прикључе на гасну мрежу. Поштовани народни посланици, као што је наша овлашћена представница Снежана Пауновић рекла, ја ћу се у свом излагању осврнути на финансијски план Агенције за енергетику. Агенција за енергетику основана је Законом о енергетици 2004. године. Агенција је регулаторно независно тело од органа…

Oпширније...

Коришћење био масе има позитивне ефекте не екологију и смањење трошкова

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије упутила је посланичко питање Министарству енергетике и Министарству пољопривреде. Наиме, када је реч о обновљивим изворима енергије Србија има велики потенцијал, а готово 60% од тога чини биомаса. Будући да се за грејање и хлађење у свету  потроши више од 50% енергије, све више се размишља о обновљивим изворима енергије. Србија у региону предњачи када су у питању зелена улагања, али јако мало средстава издваја и јако мало се користи учешће обновљиве енергије у грејању. Наиме, већина топлана користе као гориво гас, мазут и угаљ, а свега неколико постројења у којима се користи…

Oпширније...

Да постанемо друштво са нултом толеранцијом према насиљу, сви заједно треба да радимо на томе

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу одлуке о избору заменика Заштитника грађана  Према истраживањима утврђено да су сви облици насиља мање заступљени у сеоским срединама у односу на урбане средине.   Уважени представници Заштитника грађана, уважене колеге народни посланици, данас разматрамо предлог за именовање заменика Заштитника грађана. Ово је веома битно питање, с обзиром на значај ове институције и чињеницу да кроз институцију Заштитника грађана остварујемо посебан вид контроле рада јавних институција, да Заштитник грађана испитује и прати да ли државни органи и организације, које врше јавна овлашћења законито, правилно решавају о неком праву и интересу грађана. …

Oпширније...

Неопходан је свеобухватнији приступ спречавању болести зависности

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије поставила је посланичко питање Влади Републике Србије. Сматрамо да је потребан мултидисциплинарни приступ који би обухватио све субјекте од утицаја на спречавање болести зависности, почев од породице, школе, социјалних и здравствених служби до полицијских и правосудних органа који спречавају и кажњавају незакониту производњу и продају дрога, непоштовање закона о продаји алкохола малолетницима, и ширење коцке међу малолетницима.   Поштована председнице, поштовани народни посланици, користећи право из члана 287. Пословника желала бих да скренем пажњу на један озбиљан друштвени проблем и да у вези са тим поставим питање Влади. Подсећам да је месец новембар…

Oпширније...

Корак ка унапређењу пословног амбијента и правила понашања у области заштите потрошача

Марјана Мараш,народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа. Овај закон ће обезбедити правну сигурност свим учесницима на тржишту. Предложеним решењима грађани и привредни субјекти ће бити у потпуности информисани не само о опасним производима, већ и о врсти и озбиљности ризика за здравље и безбедност, као и о предузетим мерама.   „Уважени министре са сарадницима, у свом излагању ћу се осврнути на Предлог закона о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа. Закон о општој безбедности производа донет је са циљем да се обезбеди висок ниво заштите…

Oпширније...

Побољшање квалитета ревизорских извештаја утицаће позитивно на привредне субјекте

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закону о ревизији Предлог закона посебну пажњу посвећује питању унутрашње организације друштва за ревизију.  Дефинисано је да контрола квалитета рада лиценцираних, овлашћених ревизора, друштва за ревизију и самосталних ревизора прелази у надлежност Комисије за хартије од вредности, чиме се повећава независност контроле.    Уважени министре са сарадницима, даме и господо народни посланици, овлашћени представник посланичке групе СПС, Дејан Раденковић, у свом излагању изнео је став да ће посланичка група СПС подржати све законе из другог заједничког претреса и истакао је значај које ови закони имају за посланичку групу СПС, а ја…

Oпширније...

Ефикаснијом заштитом од дискриминације градимо друштво  толеранције, равноправности и поштовања људских права

Марјана Мараш, овлашћена представница Посланичке групе Социјалистичка партија Србије говорила је о Извештају о раду Повереника за заштиту равноправности Републике Србије за 2018.годину. Притужбе које су поднете Поверенику током 2018 године односе се на дискриминацију на основу старосног доба, на основу пола, рођења, брачног и породичног статуса, сексуалне оријентације, а на врху по броју притужби налази се дискриминација на основу инвалидитета. Поштована поверенице са сарадницима, поштовани народни посланици, пред нама је 9. Извештај о раду Повереника за заштиту равноправности Републике Србије за 2018. годину, у складу са мандатом и надлежностима Повереника који произилазе из Закона о забрани дискриминације. Институција Повереника…

Oпширније...

Бољи углед Србије на међународном плану и у спољној политици

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије говорила је о споразумима из области спољне политике Србије. „Споразуми о којима данас расправљамо потврда су континуитета дипломатских активности које Србија и Министарство спољних послова воде, као резултат борбе за очување нашег суверенитета и територијалног интегритета за очување КиМ.“ Уважени председавајући Милићевићу, уважени први потпредседниче Дачићу са сарадницима, потврђивање четири споразума из области спољне политике Србије само су потврда континуитета дипломатских активности које Србија и Министарство спољних послова воде у последњих пет година, а то је борба за очување нашег суверенитета и територијалног интегритета за очување КиМ, које хоће да нам отму, а…

Oпширније...

Повереник своју дужност у складу са Законом врши самостално, независно и одговорно

Марјана Мараш, народна посланица СОцијалистичке партије Србије говорила је о Предлогу одлуке о избору Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. На предложеном кандидату за Повереника је да обезбеди да се унапреде знања у области права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности, како би се побољшао степен остваривања ових права у Републици Србији.   „Поштовани народни посланици, Одбор за културу и информисање у складу са чланом 30. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја предложио је Милана Мариновића за Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података…

Oпширније...