Najnovije

Sećanje i učenje o Holokaustu je moralna i ljudska obaveza

MARJANA MARAŠ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije govorila je o Predlogu zakona o Memorijalnom centru “ Staro sajmište „ Izgradnjom ovog memorijalnig centra borimo se za sprečavanje buđenja nacizma i mlade generacije će imati priliku da se kroz obrazovani sistem upoznaju sa užasima nacizma i da shvate kolika može biti cena gubitka slobode. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovim zakonom osniva se Memorijalni centar „Staro sajmište“ kao ustanova kulture sa sedištem u Beogradu i uređuje se njegova organizacija i rad.  Kako smo mogli danas da čujemo, memorijalni centar se osniva u interesu obezbeđivanja organizacionih, kadrovskih i…

Opširnije...

Beskamatno kreditiranje priključivanja domaćinstava na gas, ubrzalo bi gasifikaciju i smanjilo zagađenje

MARJANA MARAŠ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije govorila je  o Predlogu odluke o davnju saglasnosti na finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020.  godinu. Inicijativa direktora „ Srbijagasa“ za beskamatno kreditiranje korisnika kroz račune za gas u periodu od tri do pet godina je značajno za sve koji su zainteresovani da se priključe na gasnu mrežu. Poštovani narodni poslanici, kao što je naša ovlašćena predstavnica Snežana Paunović rekla, ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na finansijski plan Agencije za energetiku. Agencija za energetiku osnovana je Zakonom o energetici 2004. godine. Agencija je regulatorno nezavisno telo od organa…

Opširnije...

Korišćenje bio mase ima pozitivne efekte ne ekologiju i smanjenje troškova

Marjana Maraš, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije uputila je poslaničko pitanje Ministarstvu energetike i Ministarstvu poljoprivrede. Naime, kada je reč o obnovljivim izvorima energije Srbija ima veliki potencijal, a gotovo 60% od toga čini biomasa. Budući da se za grejanje i hlađenje u svetu  potroši više od 50% energije, sve više se razmišlja o obnovljivim izvorima energije. Srbija u regionu prednjači kada su u pitanju zelena ulaganja, ali jako malo sredstava izdvaja i jako malo se koristi učešće obnovljive energije u grejanju. Naime, većina toplana koriste kao gorivo gas, mazut i ugalj, a svega nekoliko postrojenja u kojima se koristi…

Opširnije...

Da postanemo društvo sa nultom tolerancijom prema nasilju, svi zajedno treba da radimo na tome

Marjana Maraš, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije o Predlogu odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana  Prema istraživanjima utvrđeno da su svi oblici nasilja manje zastupljeni u seoskim sredinama u odnosu na urbane sredine.   Uvaženi predstavnici Zaštitnika građana, uvažene kolege narodni poslanici, danas razmatramo predlog za imenovanje zamenika Zaštitnika građana. Ovo je veoma bitno pitanje, s obzirom na značaj ove institucije i činjenicu da kroz instituciju Zaštitnika građana ostvarujemo poseban vid kontrole rada javnih institucija, da Zaštitnik građana ispituje i prati da li državni organi i organizacije, koje vrše javna ovlašćenja zakonito, pravilno rešavaju o nekom pravu i interesu građana. …

Opširnije...

Neophodan je sveobuhvatniji pristup sprečavanju bolesti zavisnosti

Marjana Maraš, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije postavila je poslaničko pitanje Vladi Republike Srbije. Smatramo da je potreban multidisciplinarni pristup koji bi obuhvatio sve subjekte od uticaja na sprečavanje bolesti zavisnosti, počev od porodice, škole, socijalnih i zdravstvenih službi do policijskih i pravosudnih organa koji sprečavaju i kažnjavaju nezakonitu proizvodnju i prodaju droga, nepoštovanje zakona o prodaji alkohola maloletnicima, i širenje kocke među maloletnicima.   Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, koristeći pravo iz člana 287. Poslovnika želala bih da skrenem pažnju na jedan ozbiljan društveni problem i da u vezi sa tim postavim pitanje Vladi. Podsećam da je mesec novembar…

Opširnije...

Korak ka unapređenju poslovnog ambijenta i pravila ponašanja u oblasti zaštite potrošača

Marjana Maraš,narodna poslanica Socijalističke partije Srbije govorila je o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda. Ovaj zakon će obezbediti pravnu sigurnost svim učesnicima na tržištu. Predloženim rešenjima građani i privredni subjekti će biti u potpunosti informisani ne samo o opasnim proizvodima, već i o vrsti i ozbiljnosti rizika za zdravlje i bezbednost, kao i o preduzetim merama.   „Uvaženi ministre sa saradnicima, u svom izlaganju ću se osvrnuti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda. Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda donet je sa ciljem da se obezbedi visok nivo zaštite…

Opširnije...

Poboljšanje kvaliteta revizorskih izveštaja uticaće pozitivno na privredne subjekte

Marjana Maraš, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije o Predlogu zakonu o reviziji Predlog zakona posebnu pažnju posvećuje pitanju unutrašnje organizacije društva za reviziju.  Definisano je da kontrola kvaliteta rada licenciranih, ovlašćenih revizora, društva za reviziju i samostalnih revizora prelazi u nadležnost Komisije za hartije od vrednosti, čime se povećava nezavisnost kontrole.    Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS, Dejan Radenković, u svom izlaganju izneo je stav da će poslanička grupa SPS podržati sve zakone iz drugog zajedničkog pretresa i istakao je značaj koje ovi zakoni imaju za poslaničku grupu SPS, a ja…

Opširnije...

Efikasnijom zaštitom od diskriminacije gradimo društvo  tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava

Marjana Maraš, ovlašćena predstavnica Poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije govorila je o Izveštaju o radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije za 2018.godinu. Pritužbe koje su podnete Povereniku tokom 2018 godine odnose se na diskriminaciju na osnovu starosnog doba, na osnovu pola, rođenja, bračnog i porodičnog statusa, seksualne orijentacije, a na vrhu po broju pritužbi nalazi se diskriminacija na osnovu invaliditeta. Poštovana poverenice sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, pred nama je 9. Izveštaj o radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije za 2018. godinu, u skladu sa mandatom i nadležnostima Poverenika koji proizilaze iz Zakona o zabrani diskriminacije. Institucija Poverenika…

Opširnije...

Bolji ugled Srbije na međunarodnom planu i u spoljnoj politici

Marjana Maraš, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije govorila je o sporazumima iz oblasti spoljne politike Srbije. „Sporazumi o kojima danas raspravljamo potvrda su kontinuiteta diplomatskih aktivnosti koje Srbija i Ministarstvo spoljnih poslova vode, kao rezultat borbe za očuvanje našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta za očuvanje KiM.“ Uvaženi predsedavajući Milićeviću, uvaženi prvi potpredsedniče Dačiću sa saradnicima, potvrđivanje četiri sporazuma iz oblasti spoljne politike Srbije samo su potvrda kontinuiteta diplomatskih aktivnosti koje Srbija i Ministarstvo spoljnih poslova vode u poslednjih pet godina, a to je borba za očuvanje našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta za očuvanje KiM, koje hoće da nam otmu, a…

Opširnije...

Poverenik svoju dužnost u skladu sa Zakonom vrši samostalno, nezavisno i odgovorno

Marjana Maraš, narodna poslanica SOcijalističke partije Srbije govorila je o Predlogu odluke o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Na predloženom kandidatu za Poverenika je da obezbedi da se unaprede znanja u oblasti prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti, kako bi se poboljšao stepen ostvarivanja ovih prava u Republici Srbiji.   „Poštovani narodni poslanici, Odbor za kulturu i informisanje u skladu sa članom 30. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predložio je Milana Marinovića za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka…

Opširnije...