Најновије

Глас Србије у области заштите животне средине све се јаче чује

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије поставила је питање министру екологије и заштите животне средине Горану Тривану. Како долазим из Врбаса, који је део пројекта изградње пречистача под називом „Велики бачки канал“ који се финансира средствима ЕУ, питала бих министра докле се стигло са реализацијом овога пројекта.   Поштовани председавајући, поштовани народни посланици, данас бих поставила питање министру заштите животне средине, господину Горану Тривану. Наиме, чињеница је да је заштита животне средине један од приоритета политике ове Владе, што је показано и формирањем посебног министарства које ће се бавити искључиво овом проблематиком на свеобухватан, одговоран и компетентан начин. За…

Oпширније...

Имамо обавезу према нашим потомцима да истражимо последице НАТО бомбардовања

Марјана Мараш, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу одлуке о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999 године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом. Иако је доказано да се Србија суочава са тихом епидемијом малигних болести, нико за то званично, у овом тренутку, не може да окриви НАТО, јер нема студија које би повезале пораст оболелих од рака у нашој земљи са бомбардовањем осиромашеним уранијумом. Задатак Комисије је управо да сагледа чињенице и околности везане за последице НАТО бомбардовања 1999. године…

Oпширније...

Стратегија безбедности саобраћаја општине Врбас потврђује оправданост предложених измена закона

Марјана Мараш народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о изменама и допунама закона о безбедности саобраћаја на путевима У оквиру стратегије наведено је да су млади најугроженија старосна категорија учесника у саобраћају. Присуство алкохола и психоактивних супстанци спадају у групу четири најчешћа узрока настанка саобраћајних незгода на територији општине Врбас код свих врста саобраћајних незгода. Поштовани председавајући, уважени министре са сарадницима, у преосталом времену искористићу прилику да изнесем неколико података из Стратегије о безбедности саобраћаја за општину Врбас за период од 2016.до 2020. године, који потврђују оправданост предложених измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја. У оквиру стратегије наведено…

Oпширније...

Преиспитати параметре за утврђивање развијености општина

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије, на Првој седници Другог редовног заседања Народне Скупштине Републлике Србије о Предлогу закона о измени Закона о финансирању локалне самоуправе: „Локалној самоуправи из које ја долазим, општина Врбас, умањење ће бити око 30 милиона динара, али оно што данас желим да изнесем и да се придружим подршци председнику општине Милану Глушцу, који је недавно упутио молбу министра финансија са захтевом да се преиспитају и поново ураде анализе параметара који утврђују развијеност општине. Општина Врбас је у првој групи развијених општина, међу 20 општина, мада је привредни амбијент у општини у последњих 15 година, а…

Oпширније...

Ефикасна истручна локална администрације, која ће бити у служби грађана.

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије, на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине о Предлогу закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе:

“Предлогом закона се целовито уређује систем радних односа у органима, службама и организацијама, како у аутономним покрајинама, тако и у локалним самоуправама, укључујући и функционере у њима, а што свакако представља новину у овом закону“.

Oпширније...

Подршка малим пољопривредним произвођачима

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије, на Десетој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту:

„Регистрована пољопривредна газдинства, односно мали пољопривредни произвођачи моћиће на територији локалне самоуправе на којој имају пребивалиште од најмање три године да купе земљу и то на рате. На тај начин створиће се услови да ти мали произвођачи повећањем својих поседа постану конкурентни, финансијски јачи, а производња постане јефтинија“.

Oпширније...

Национални парка “Фрушка Гора“ биће боље и ефикасније заштићен

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије, на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о националним парковима и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине:

„Предлогом закона о националним парковима, прецизније су дефинисани режими заштите у националном парку, тако што су таксативно набројане активности и радови које није могуће обављати у појединим степенима заштите, што ствара већу правну сигурност. Јасније се дефинишу обавезе управљача кроз спровођење режима заштите у националном парку и управљање природним вредностима, грађевинским земљиштем, објектима као и другим непокретностима које су поверене на управљање. Јасније се дефинише развој и управљање, правила понашања, политика одрживог развоја и финансирање националног парка, доприноси се јачању друштвеног консензуса и ширења свести у вези јавног интереса заштите природе“.

Oпширније...

Одбрана од града активном одбраном и пасивном заштитом-осигурањем

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Деветом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о одбрани од града:

„Због својих метеоролошко – климатских услова територија Републике Србије је често изложена дејству града. Управо због тога послове одбране од града неопходно је уредити посебним законом, због општег односно јавног интереса, као и чињенице да се због антропогеног утицаја на климу очекују све чешће и разорније олујне непогоде праћене градом. Основни циљеви доношења закона о одбрани од града јесу да се целовито уреди одрживи систем за сузбијање града и да се обезбеди интегрални приступ у заштити од елементарне непогоде“.

Oпширније...

Омогућити да се накнада за одводњавање плаћа у ратама

MAРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Петој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине, поставила је посланичко питање Министарству финансија: „Због чега решења нису достављена на време, дакле у 2013. години и 2014. години, и зашто није дата могућност да се поменуте накнаде измире у кварталним ратама, како је то пракса код пореза на имовину, због чега је пореским обвезницима остављен рок од само 15 дана да плате накнаду за одводњавање за две предходне године 2013. и 2014. годину, са напоменом да ће морати да плате затезну камату уколлико…

Oпширније...

Проблеми везани за животну средину нису локалног карактера

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Првом редовном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу закона о потврђивању Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, Предлогу закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата: „Као што је већ најавила наша народна посланица Марјана Мараш, ја ћу говорити о протоколима, односно о предлозима закона о потврђивању два протокола, о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију и одрживом развоју Карпата и, друго, Протокол о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити…

Oпширније...