Најновије

Национални парка ”Фрушка Гора” биће боље и ефикасније заштићен

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије, на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о националним парковима и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине:

„Предлогом закона о националним парковима, прецизније су дефинисани режими заштите у националном парку, тако што су таксативно набројане активности и радови које није могуће обављати у појединим степенима заштите, што ствара већу правну сигурност. Јасније се дефинишу обавезе управљача кроз спровођење режима заштите у националном парку и управљање природним вредностима, грађевинским земљиштем, објектима као и другим непокретностима које су поверене на управљање. Јасније се дефинише развој и управљање, правила понашања, политика одрживог развоја и финансирање националног парка, доприноси се јачању друштвеног консензуса и ширења свести у вези јавног интереса заштите природе“.

Oпширније...

Одбрана од града активном одбраном и пасивном заштитом-осигурањем

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Деветом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о одбрани од града:

„Због својих метеоролошко – климатских услова територија Републике Србије је често изложена дејству града. Управо због тога послове одбране од града неопходно је уредити посебним законом, због општег односно јавног интереса, као и чињенице да се због антропогеног утицаја на климу очекују све чешће и разорније олујне непогоде праћене градом. Основни циљеви доношења закона о одбрани од града јесу да се целовито уреди одрживи систем за сузбијање града и да се обезбеди интегрални приступ у заштити од елементарне непогоде“.

Oпширније...

Омогућити да се накнада за одводњавање плаћа у ратама

MAРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Петој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине, поставила је посланичко питање Министарству финансија: „Због чега решења нису достављена на време, дакле у 2013. години и 2014. години, и зашто није дата могућност да се поменуте накнаде измире у кварталним ратама, како је то пракса код пореза на имовину, због чега је пореским обвезницима остављен рок од само 15 дана да плате накнаду за одводњавање за две предходне године 2013. и 2014. годину, са напоменом да ће морати да плате затезну камату уколлико…

Oпширније...

Проблеми везани за животну средину нису локалног карактера

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Првом редовном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу закона о потврђивању Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, Предлогу закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата: „Као што је већ најавила наша народна посланица Марјана Мараш, ја ћу говорити о протоколима, односно о предлозима закона о потврђивању два протокола, о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију и одрживом развоју Карпата и, друго, Протокол о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити…

Oпширније...

Створени услови за развој међудржавних односа у области пољопривреде и ветеринарства

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Првом редовном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу закона  о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Алжирске Републике у области здравља животиња, као и Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругвај о сарадњи у области ветерине: “Поштовани председавајући, уважена министарко са сарадницима, даме и господо народни посланици, пошто ће мој колега из посланичке групе, Милетић Михајловић говорити о другим законима који су део данашње…

Oпширније...

Право деце на живот и лечење

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Трећем ванредном заседању Народне скупштине о Предлогу закона о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести: “Поштовани председавајући, даме и господо народни посланици, поштовани родитељи мале Зоје, Посланичке група СПС подржава усвајање Предлога закона о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести, у јавности познат као Зојин закон. Основно уставно и људско право је знати од чега болујете, а правовремено дијагностиковање болести омогућава и адекватно лечење. Са децом која пате од ретких обољења често се догађа да лекари месецима, а некад и годинама не могу…

Oпширније...

Праведнија расподела буџетских средстава у пољопривреди

МАРЈАНА МАРАШ, народнa посланицa Социјалистичке партије Србије, на Једанаестој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, о Предлогу закона о изменама и допунама закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју: „Пред нама је данас између осталих и Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. На самом почетку првенствено бих изразила задовољство што ће ребалансом бити исплаћене све заостале субвенције из ранијих година, које се односе на исплату регреса за гориво и ђубриво, подстицаја за биљну производњу, премију осигурања и подстицаја за приплод грла.             Измене и допуне Предлога закона о подстицајима…

Oпширније...

Пољопривредна производња има велики значај за економију Србије

МАРЈАНА МАРАШ, овлашћени представник Посланичке групе Социјалистичке партије Србије, на Осмој седници Другог редовног заседања Народне скупштине на заједничком јединственом претресу о предлозима закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње: „Пред нама су веома значајни закони из области пољоривреде. Дакле, Предлог закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и Предлог закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње. Због посебног значаја и чињенице да се овакав закон први пут доноси у Србији, а једини је такав у региону, најпре желим да говорим о Предлогу закона о обезбеђивању и  финансирању пољопривредне…

Oпширније...

Електронско здравство ће значајно убрзати рад здравствених радника

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Седмој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о предлозима Закона о изменама Закона о здравственом осигурању и Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства: “Пред нама је данас Предлог закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства. Социјалистичка партија Србије подржава усвајање овог закона зато што сматрамо да ће његова примена допринети унапређењу квалитета здравствене заштите. Предлог закона, као што је речено, уређује здравствену документацију и евиденцију у области здравства, врсту и садржину здравствене документације и евиденција, начин и поступак вођења, лица овлашћена…

Oпширније...

Унапређење извоза и увоза пољопривредних производа

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу  Предлога закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора, Предлога закона о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Републике Србије, са једне стране и Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији и Предлога закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи: „Пред нама је данас Предлог закона о потврђивању Протокола уз Споразум…

Oпширније...