Најновије

Проблеми везани за животну средину нису локалног карактера

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Првом редовном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу закона о потврђивању Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, Предлогу закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата: „Као што је већ најавила наша народна посланица Марјана Мараш, ја ћу говорити о протоколима, односно о предлозима закона о потврђивању два протокола, о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију и одрживом развоју Карпата и, друго, Протокол о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити…

Oпширније...

Створени услови за развој међудржавних односа у области пољопривреде и ветеринарства

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Првом редовном заседању Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу закона  о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Алжирске Републике у области здравља животиња, као и Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругвај о сарадњи у области ветерине: “Поштовани председавајући, уважена министарко са сарадницима, даме и господо народни посланици, пошто ће мој колега из посланичке групе, Милетић Михајловић говорити о другим законима који су део данашње…

Oпширније...

Право деце на живот и лечење

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Трећем ванредном заседању Народне скупштине о Предлогу закона о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести: “Поштовани председавајући, даме и господо народни посланици, поштовани родитељи мале Зоје, Посланичке група СПС подржава усвајање Предлога закона о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести, у јавности познат као Зојин закон. Основно уставно и људско право је знати од чега болујете, а правовремено дијагностиковање болести омогућава и адекватно лечење. Са децом која пате од ретких обољења често се догађа да лекари месецима, а некад и годинама не могу…

Oпширније...

Праведнија расподела буџетских средстава у пољопривреди

МАРЈАНА МАРАШ, народнa посланицa Социјалистичке партије Србије, на Једанаестој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, о Предлогу закона о изменама и допунама закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју: „Пред нама је данас између осталих и Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. На самом почетку првенствено бих изразила задовољство што ће ребалансом бити исплаћене све заостале субвенције из ранијих година, које се односе на исплату регреса за гориво и ђубриво, подстицаја за биљну производњу, премију осигурања и подстицаја за приплод грла.             Измене и допуне Предлога закона о подстицајима…

Oпширније...

Пољопривредна производња има велики значај за економију Србије

МАРЈАНА МАРАШ, овлашћени представник Посланичке групе Социјалистичке партије Србије, на Осмој седници Другог редовног заседања Народне скупштине на заједничком јединственом претресу о предлозима закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње: „Пред нама су веома значајни закони из области пољоривреде. Дакле, Предлог закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и Предлог закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње. Због посебног значаја и чињенице да се овакав закон први пут доноси у Србији, а једини је такав у региону, најпре желим да говорим о Предлогу закона о обезбеђивању и  финансирању пољопривредне…

Oпширније...

Електронско здравство ће значајно убрзати рад здравствених радника

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Седмој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о предлозима Закона о изменама Закона о здравственом осигурању и Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства: “Пред нама је данас Предлог закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства. Социјалистичка партија Србије подржава усвајање овог закона зато што сматрамо да ће његова примена допринети унапређењу квалитета здравствене заштите. Предлог закона, као што је речено, уређује здравствену документацију и евиденцију у области здравства, врсту и садржину здравствене документације и евиденција, начин и поступак вођења, лица овлашћена…

Oпширније...

Унапређење извоза и увоза пољопривредних производа

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу  Предлога закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора, Предлога закона о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Републике Србије, са једне стране и Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији и Предлога закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи: „Пред нама је данас Предлог закона о потврђивању Протокола уз Споразум…

Oпширније...

Наслов: Унапређење извоза и увоза пољопривредних производа

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица СПС на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу  Предлога закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора, Предлога закона о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Републике Србије, са једне стране и Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији и Предлога закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи: „Пред нама је данас Предлог закона о потврђивању Протокола уз Споразум…

Oпширније...

Наћи решење за регионалну неравномерност

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Осмом ванредном заседању Народне Скупштине Републике Србије на заједничком начелном претресу о Предлогу закона о измени Закона о здравственој заштити: “У Војводини постоји неравномерност када је у питању и постељни и кадровски фонд. Проблем опште болнице у Врбасу постоји од 2008. године, од када седам општина гравитира општој болници секундарног карактера, али пораст пацијената није пратио и одговарајући пораст постељног и кадровског фонда”. “Своју дискусију ћу данас скратити и молим Вас да ми омогућите да се осврнем на стање у општини из које долазим, општини Врбас и то на стање које је…

Oпширније...

Равноправно учешће жена у свим сферама живота

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком јединственом претресу о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља, који је поднела Влада, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама, који је поднела Влада,…

Oпширније...