Najnovije

Nacionalni parka ”Fruška Gora” biće bolje i efikasnije zaštićen

MARJANA MARAŠ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije o Predlogu zakona o nacionalnim parkovima i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine:

„Predlogom zakona o nacionalnim parkovima, preciznije su definisani režimi zaštite u nacionalnom parku, tako što su taksativno nabrojane aktivnosti i radovi koje nije moguće obavljati u pojedinim stepenima zaštite, što stvara veću pravnu sigurnost. Jasnije se definišu obaveze upravljača kroz sprovođenje režima zaštite u nacionalnom parku i upravljanje prirodnim vrednostima, građevinskim zemljištem, objektima kao i drugim nepokretnostima koje su poverene na upravljanje. Jasnije se definiše razvoj i upravljanje, pravila ponašanja, politika održivog razvoja i finansiranje nacionalnog parka, doprinosi se jačanju društvenog konsenzusa i širenja svesti u vezi javnog interesa zaštite prirode“.

Opširnije...

Odbrana od grada aktivnom odbranom i pasivnom zaštitom-osiguranjem

MARJANA MARAŠ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije na Devetom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije o Predlogu zakona o odbrani od grada:

„Zbog svojih meteorološko – klimatskih uslova teritorija Republike Srbije je često izložena dejstvu grada. Upravo zbog toga poslove odbrane od grada neophodno je urediti posebnim zakonom, zbog opšteg odnosno javnog interesa, kao i činjenice da se zbog antropogenog uticaja na klimu očekuju sve češće i razornije olujne nepogode praćene gradom. Osnovni ciljevi donošenja zakona o odbrani od grada jesu da se celovito uredi održivi sistem za suzbijanje grada i da se obezbedi integralni pristup u zaštiti od elementarne nepogode“.

Opširnije...

Omogućiti da se naknada za odvodnjavanje plaća u ratama

MARJANA MARAŠ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije na Petoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine, postavila je poslaničko pitanje Ministarstvu finansija: „Zbog čega rešenja nisu dostavljena na vreme, dakle u 2013. godini i 2014. godini, i zašto nije data mogućnost da se pomenute naknade izmire u kvartalnim ratama, kako je to praksa kod poreza na imovinu, zbog čega je poreskim obveznicima ostavljen rok od samo 15 dana da plate naknadu za odvodnjavanje za dve predhodne godine 2013. i 2014. godinu, sa napomenom da će morati da plate zateznu kamatu ukolliko…

Opširnije...

Problemi vezani za životnu sredinu nisu lokalnog karaktera

MILETIĆ MIHAJLOVIĆ, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije na Prvom redovnom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije na zajedničkom jedinstvenom pretresu o Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o održivom turizmu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata, Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o održivom upravljanju šumama uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata: „Kao što je već najavila naša narodna poslanica Marjana Maraš, ja ću govoriti o protokolima, odnosno o predlozima zakona o potvrđivanju dva protokola, o održivom turizmu uz Okvirnu konvenciju i održivom razvoju Karpata i, drugo, Protokol o održivom upravljanju šumama uz Okvirnu konvenciju o zaštiti…

Opširnije...

Stvoreni uslovi za razvoj međudržavnih odnosa u oblasti poljoprivrede i veterinarstva

MARJANA MARAŠ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije na Prvom redovnom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije na zajedničkom jedinstvenom pretresu o Predlogu zakona  o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja, kao i Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj o saradnji u oblasti veterine: “Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pošto će moj kolega iz poslaničke grupe, Miletić Mihajlović govoriti o drugim zakonima koji su deo današnje…

Opširnije...

Pravo dece na život i lečenje

MARJANA MARAŠ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije na Trećem vanrednom zasedanju Narodne skupštine o Predlogu zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti: “Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani roditelji male Zoje, Poslaničke grupa SPS podržava usvajanje Predloga zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti, u javnosti poznat kao Zojin zakon. Osnovno ustavno i ljudsko pravo je znati od čega bolujete, a pravovremeno dijagnostikovanje bolesti omogućava i adekvatno lečenje. Sa decom koja pate od retkih oboljenja često se događa da lekari mesecima, a nekad i godinama ne mogu…

Opširnije...

Pravednija raspodela budžetskih sredstava u poljoprivredi

MARJANA MARAŠ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije, na Jedanaestoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, o Predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju: „Pred nama je danas između ostalih i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Na samom početku prvenstveno bih izrazila zadovoljstvo što će rebalansom biti isplaćene sve zaostale subvencije iz ranijih godina, koje se odnose na isplatu regresa za gorivo i đubrivo, podsticaja za biljnu proizvodnju, premiju osiguranja i podsticaja za priplod grla.             Izmene i dopune Predloga zakona o podsticajima…

Opširnije...

Poljoprivredna proizvodnja ima veliki značaj za ekonomiju Srbije

MARJANA MARAŠ, ovlašćeni predstavnik Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, na Osmoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine na zajedničkom jedinstvenom pretresu o predlozima zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje: „Pred nama su veoma značajni zakoni iz oblasti poljorivrede. Dakle, Predlog zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i Predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje. Zbog posebnog značaja i činjenice da se ovakav zakon prvi put donosi u Srbiji, a jedini je takav u regionu, najpre želim da govorim o Predlogu zakona o obezbeđivanju i  finansiranju poljoprivredne…

Opširnije...

Elektronsko zdravstvo će značajno ubrzati rad zdravstvenih radnika

MARJANA MARAŠ, narodna poslanica Socijalističke partije Srbije na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije na zajedničkom načelnom pretresu o predlozima Zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva: “Pred nama je danas Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Socijalistička partija Srbije podržava usvajanje ovog zakona zato što smatramo da će njegova primena doprineti unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite. Predlog zakona, kao što je rečeno, uređuje zdravstvenu dokumentaciju i evidenciju u oblasti zdravstva, vrstu i sadržinu zdravstvene dokumentacije i evidencija, način i postupak vođenja, lica ovlašćena…

Opširnije...

Unapređenje izvoza i uvoza poljoprivrednih proizvoda

MARJANA MARAŠ, narodna poslanica SPS na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije na zajedničkom jedinstvenom pretresu  Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 94 o radnim klauzulama javnih ugovora, Predloga zakona o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji i Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji: „Pred nama je danas Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sporazum…

Opširnije...