Најновије

Крађа беба као кривично дело не треба да застарева

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије говорио је о Предлогу закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији.  Поштовани председавајући, господине министре са сарадницима, даме и господо народни посланици, тема или материја о којој данас причамо, дискутујемо, односно обрађујемо јесте закон који је веома тежак о својој суштини, по свом садржају.  Нисам правник да би са правилног аспекта могао компетентно да причам о свему овоме, али сигурно је да са етичке стране сам убеђен да је реч о крађи беба, а то је једна од најтежих и…

Oпширније...

Модернији и бржи начин за спровођење пописа становништва

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије говорио је о Предлогу закона о попису становништва, домаћинства и станова 2021.године Повећање наталитета и смањење економских и других миграција становништва ка иностранству су два битна стратешка циља које као друштво треба да обезбедимо. Поштовани председавајући, даме и господо народни посланици, поштовани министре, у оквиру данашње расправе ја ћу се осврнути на Закон о попису становништва који ће бити спроведен у наредној години, односно 2021. године. Попис становништва је веома важан чин за сваку државу, па наравно и за нашу, јер он представља веома значајан податак за оно што треба одређена држава да…

Oпширније...

Јачање локалних самоуправа кроз суфинансирање локалних пројеката

Милетић Михајловић, народни посланик Социјалистичке партије Србије говорио је Предлогу закона o буџету Републике Србије за 2020. годину са посебним освртом на рад Министарства државне управе и локалне самоуправе.  У свом излагању осврнуо бих се на рад Министарства државне управе и локалне самоуправе, похвалио бих рад министарства и повећање износа за Буџетски фонд за програме локалних самоуправа, као и за Буџетски фонд за националне мањине.                 „Поштовани министре, председавајући, даме и господо народни посланици, не бих у општем делу причао о буџету као развојном, инвестиционом итд, то смо већ чули. Због мало времена прећи ћу на конкретна питања која желим…

Oпширније...

Уставни и законодавни оквир у Републици Србији националним мањинама гарантује велики обим права

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије говорио је о Редовном годишњем извештају Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину. Србија је мултиетнички простор, земља са највише националних мањина у окружењу. Унапређење положаја националних мањина и остваривање мањинских права веома је важно за стварање међуетничког поверења и уважавања. „Поштована Поверенице, поштовани господине председавајући, даме и господо народни посланици, да се подсетимо да је Народна скупштина пре 10 година усвојила Закон о забрани дискриминације, сврстајући се тако у ред демократских друштава која су препознала проблем дискриминације и законом утврдила мере и активности за борбу против било ког вида дискриминације. Дискриминацију смо…

Oпширније...

Још једна прилика за завршетак студија

Милетић Михајловић, народна посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о о изменама и допунама Закона о високом образовању. Продужење рока за још две школске године треба сви студенти да искористе, јер на крају све што се започне мора и да се заврши, све што има почетак треба да има и свој крај, а не у недоглед да се иде. Поштовани председавајући, поштовани министре са сарадницима, поштоване колеге народни посланици, данас на дневном реду имамо закон о изменама и допунама Закона о високом образовању којим се предлаже још једно продужење рока за завршетак студија студентима који су факултете уписали пре…

Oпширније...

Интензивније стицање практичних знања

Милетић Михајловић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о предлогу Закона о дуалном моделу студија у високом образовању. Увођење дуалног модела у високо образовање још један је корак у реформи нашег система образовања, посебно са аспекта његове способности да одговори на потребе веома флексибилног и често променљивог тржишта рада. Управо потреба за овим моделом произилази из потребе привреде, зато данас у време високих технологија и брзих промена на тржишту роба и услуга није довољно за тржиште рада само на универзитету стечено теоријско знање    Поштовани потпредседниче Народне скупштине, поштовани господине министре са сарадницима, поштовани народни посланици, на овом заседању разматрамо сет…

Oпширније...

Одржавање комуналног реда је огледало друштва једне државе

 Милетић Михајловић, народни посланик Социјалистичке партије Србије, говорио је о Предлогу закона о комуналној милицији. Увођење комуналне милиције на један нов начин, какав сепредвиђа Предлогом закона о комуналној милицији, свакако ће допринети откривању прекршаја у комуналном реду, али и у превентивном деловању и спречавању истих.                 „Поштовани министре, сарадници министра, даме и господо народни посланици, данас расправљамо о Предлогу закона о комуналној милицији, што је свакако изузетно важан закон у нашем законодавству којим треба да уредимо оно што је основно за функционисање једног друштва, а то је комунални ред. Комунални ред је заправо огледало једног друштва и тим питањем морамо…

Oпширније...

Очување живота на земљи и здраве животне средине приоритет за будућност и наше потомке

Милетић Михајловић, овлашћени представник  Социјалистичке партије Србије, на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине РС у 2018. години, говорио је о Предлогу Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине и четири споразума која се односе на област екологије и биодиверзитета. „Одговорност државе према својим грађанима, а нарочито према будућности, мери се кроз однос према животној средини, према природи, према здрављу људи, јер оно што смо ми затекли и наследили морамо да пренесемо и оставимо потомцима за будуће време, а то је пре свега здрава животна средина. Ово је елементарна или основна претпоставка очувања живота као својеврсног…

Oпширније...

Побољшање социјалног и економског положаја породице са децом

Милетић Михајловић, народни посланик Социјалистичке партије Србије, о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом и Предлогу закона о ратним меморијалима Усмеравање пажње на породице са децом друштвено је оправдано и логично, јер мерама финансијске подршке постиже се још један веома значајан циљ поред оног основног, социјалног, а то је пронаталитетни циљ, односно обнављање становништва, без кога нећемо имати перспективу развоја и опстанка нашег друштва и државе.   Поштовани потпредседниче Народне скупштине, поштовани министре и сарадници, даме и господо народни посланици, данас на дневном реду имамо сет закона и доста је њих из социјалне…

Oпширније...

Уређена питања од значаја за локалне самуправе и националне мањине

Милетић Михајловић, народни посланик Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и и Предлозима закона о изменама и допунама  Закона о заштити права и слобода националних мањина и Закона о националним саветима националних мањина. Постоје бројни разлози за усклађивање са законима који уређују поједина питања од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе. То је један од разлога, а друго, отклањање многих мањкавости и недостатака који су се показали кроз овај низ година уназад. Закони који се тичу националних мањина су у сагласности са међународним конвенцијама о људским и мањинским правима, пре свега…

Oпширније...