Najnovije

Krađa beba kao krivično delo ne treba da zastareva

MILETIĆ MIHAJLOVIĆ, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije govorio je o Predlogu zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.  Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, tema ili materija o kojoj danas pričamo, diskutujemo, odnosno obrađujemo jeste zakon koji je veoma težak o svojoj suštini, po svom sadržaju.  Nisam pravnik da bi sa pravilnog aspekta mogao kompetentno da pričam o svemu ovome, ali sigurno je da sa etičke strane sam ubeđen da je reč o krađi beba, a to je jedna od najtežih i…

Opširnije...

Moderniji i brži način za sprovođenje popisa stanovništva

MILETIĆ MIHAJLOVIĆ, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije govorio je o Predlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova 2021.godine Povećanje nataliteta i smanjenje ekonomskih i drugih migracija stanovništva ka inostranstvu su dva bitna strateška cilja koje kao društvo treba da obezbedimo. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, u okviru današnje rasprave ja ću se osvrnuti na Zakon o popisu stanovništva koji će biti sproveden u narednoj godini, odnosno 2021. godine. Popis stanovništva je veoma važan čin za svaku državu, pa naravno i za našu, jer on predstavlja veoma značajan podatak za ono što treba određena država da…

Opširnije...

Jačanje lokalnih samouprava kroz sufinansiranje lokalnih projekata

Miletić Mihajlović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije govorio je Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu sa posebnim osvrtom na rad Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.  U svom izlaganju osvrnuo bih se na rad Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pohvalio bih rad ministarstva i povećanje iznosa za Budžetski fond za programe lokalnih samouprava, kao i za Budžetski fond za nacionalne manjine.                 „Poštovani ministre, predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ne bih u opštem delu pričao o budžetu kao razvojnom, investicionom itd, to smo već čuli. Zbog malo vremena preći ću na konkretna pitanja koja želim…

Opširnije...

Ustavni i zakonodavni okvir u Republici Srbiji nacionalnim manjinama garantuje veliki obim prava

MILETIĆ MIHAJLOVIĆ, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije govorio je o Redovnom godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu. Srbija je multietnički prostor, zemlja sa najviše nacionalnih manjina u okruženju. Unapređenje položaja nacionalnih manjina i ostvarivanje manjinskih prava veoma je važno za stvaranje međuetničkog poverenja i uvažavanja. „Poštovana Poverenice, poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, da se podsetimo da je Narodna skupština pre 10 godina usvojila Zakon o zabrani diskriminacije, svrstajući se tako u red demokratskih društava koja su prepoznala problem diskriminacije i zakonom utvrdila mere i aktivnosti za borbu protiv bilo kog vida diskriminacije. Diskriminaciju smo…

Opširnije...

Još jedna prilika za završetak studija

Miletić Mihajlović, narodna poslanik Socijalističke partije Srbije o Predlogu zakona o o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Produženje roka za još dve školske godine treba svi studenti da iskoriste, jer na kraju sve što se započne mora i da se završi, sve što ima početak treba da ima i svoj kraj, a ne u nedogled da se ide. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju kojim se predlaže još jedno produženje roka za završetak studija studentima koji su fakultete upisali pre…

Opširnije...

Intenzivnije sticanje praktičnih znanja

Miletić Mihajlović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije o predlogu Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju. Uvođenje dualnog modela u visoko obrazovanje još jedan je korak u reformi našeg sistema obrazovanja, posebno sa aspekta njegove sposobnosti da odgovori na potrebe veoma fleksibilnog i često promenljivog tržišta rada. Upravo potreba za ovim modelom proizilazi iz potrebe privrede, zato danas u vreme visokih tehnologija i brzih promena na tržištu roba i usluga nije dovoljno za tržište rada samo na univerzitetu stečeno teorijsko znanje    Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, na ovom zasedanju razmatramo set…

Opširnije...

Održavanje komunalnog reda je ogledalo društva jedne države

 Miletić Mihajlović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije, govorio je o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji. Uvođenje komunalne milicije na jedan nov način, kakav sepredviđa Predlogom zakona o komunalnoj miliciji, svakako će doprineti otkrivanju prekršaja u komunalnom redu, ali i u preventivnom delovanju i sprečavanju istih.                 „Poštovani ministre, saradnici ministra, dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji, što je svakako izuzetno važan zakon u našem zakonodavstvu kojim treba da uredimo ono što je osnovno za funkcionisanje jednog društva, a to je komunalni red. Komunalni red je zapravo ogledalo jednog društva i tim pitanjem moramo…

Opširnije...

Očuvanje života na zemlji i zdrave životne sredine prioritet za budućnost i naše potomke

Miletić Mihajlović, ovlašćeni predstavnik  Socijalističke partije Srbije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine RS u 2018. godini, govorio je o Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i četiri sporazuma koja se odnose na oblast ekologije i biodiverziteta. „Odgovornost države prema svojim građanima, a naročito prema budućnosti, meri se kroz odnos prema životnoj sredini, prema prirodi, prema zdravlju ljudi, jer ono što smo mi zatekli i nasledili moramo da prenesemo i ostavimo potomcima za buduće vreme, a to je pre svega zdrava životna sredina. Ovo je elementarna ili osnovna pretpostavka očuvanja života kao svojevrsnog…

Opširnije...

Poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja porodice sa decom

Miletić Mihajlović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije, o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Predlogu zakona o ratnim memorijalima Usmeravanje pažnje na porodice sa decom društveno je opravdano i logično, jer merama finansijske podrške postiže se još jedan veoma značajan cilj pored onog osnovnog, socijalnog, a to je pronatalitetni cilj, odnosno obnavljanje stanovništva, bez koga nećemo imati perspektivu razvoja i opstanka našeg društva i države.   Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, poštovani ministre i saradnici, dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo set zakona i dosta je njih iz socijalne…

Opširnije...

Uređena pitanja od značaja za lokalne samuprave i nacionalne manjine

Miletić Mihajlović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i i Predlozima zakona o izmenama i dopunama  Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Postoje brojni razlozi za usklađivanje sa zakonima koji uređuju pojedina pitanja od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave. To je jedan od razloga, a drugo, otklanjanje mnogih manjkavosti i nedostataka koji su se pokazali kroz ovaj niz godina unazad. Zakoni koji se tiču nacionalnih manjina su u saglasnosti sa međunarodnim konvencijama o ljudskim i manjinskim pravima, pre svega…

Opširnije...