Najnovije

ŠESTO VANREDNO ZASEDANJE NSRS

6.jul 2011. RASPRAVA O PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I  PREDLOGU ZAKONA O OPTIČKIM DISKOVIMA MILETIĆ MIHAJLOVIĆ: Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre i saradnici, dame i gospodo narodni poslanici, danas razmatramo dva zakona, jedan koji se po prvi put donosi, a to je Predlog zakona o optičkim diskovima i drugi zakon  iz oblasti obrazovanja, a to je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji smo doneli 2009. godine. Dakle, možda i nisu tematski bliski ovi zakoni, ali jasno je zbog čega su zajedno u raspravi, zbog…

Opširnije...

Zakon o socijalnoj zaštiti

Poštovana predsednice, gospodine ministre i saradnici ministra, dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da u ime poslaničke grupe SPS – JS i kao podnosilac pet amandmana od kojih su tri prihvaćena, nadam se da će i četvrti, s obzirom da ga je Odbor prihvatio, iznesem nekoliko konstatacija koje se tiču Zakona, a i bliže o onome što određuje ovaj amandman i još nekoliko. Neću se javljati kasnije po svakom amandmanu, ali moram da kažem da nisam učestvovao ni u načelnoj raspravi. Želim da iznesem u ime poslaničke grupe da pred sobom imamo Zakon koji je u znatnoj meri poboljšao…

Opširnije...

Zakon o socijalnoj zaštiti

USVAJANJU NOVOG ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI SOCIJALISTI SU DALI VELIKI DOPRINOS U aprilu mesecu ove godine usvojen je  novi ZAKON O SOCIJALOJ ZAŠTITI. Veliki doprinos kvalitetu ovog zakona dala je naša Poslanička grupa, posebno u delu koji se odnosi na status bioloških porodica koje se same staraju o svojoj deci sa smetnjama u razvoju. Ovo pitanje do sada nije bilo obuhvaćeno zakonom niti rešeno na drugi način.. Na žalost, malo je poznato javnosti, ali ,treba znati da je čitavu aktivnost  za rešavanje statusa ovakvih porodica pokrenulo poslaničko pitanje našeg narodnog poslanika MILETIĆA MIHAJLOVIĆA. Naime u novembru mesecu 2010. godine našoj…

Opširnije...