Najnovije

Bolji tretman za osuđena lica

Neđo Jovanović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije o Predlogu odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana Zaštitnik građana prepoznao  probleme koji se vezuju za poboljšanje tretmana osuđenih lica u kazneno-popravnim ustanovama , i moramo težiti da ti uslovi budu bolji. Uvaženi predstavnici Zaštitnika građana, imajući u vidu da danas razmatramo jednu jako važnu temu, a to je nešto što se vezuje za kadrovsku strukturu Zaštitnika građana, ja ću svoju diskusiju započeti, pre svega, od nečega što je za građane i najvažnije, a to je uloga Zaštitnika građana, kao regulatornog tela sa jedne strane, a sa druge strane, njegovom odnosu prema institucijama…

Opširnije...

Agenciju za zapošljavanje normiramo na pravi način

NEĐO JOVANOVIĆ, narodni poslanik i ovlašćeni predstavnik Socijalističke partije Srbije o Predlogu zakona o agencijskom zapošljavanju i setu zakona o platama u javnom sektoru Poslanici SPS podržavaju izjednačavanje prava zaposlenih, kako onih koji su se radno angažovali preko agencije, tako i onih koji se angažuju direktno od strane poslodavca u svim vidovima, u pogledu prava na rad, u pogledu prava na godišnji odmor, u pogledu svih onih prava koja su zajemčena Zakonom o radu, Ustavom Republike Srbije i međunarodnim dokumentima. Uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, poslanička grupa SPS će podržati ceo set zakona koji je danas na…

Opširnije...

Neđo Jovanović: Pravosuđe da reaguje kao u slučaju Stefanovića

Socijalistička partija Srbije (SPS) osudila je napad na člana veća Beograda i sekretara oštinskog odbora SNS Zemuna Gavrila Kovačevića, a poslanik SPS Neđo Jovanović pozvao je institucije da reaguju brzo kao što su to učinili i u slučaja nekadašnjeg lidera Levice Srbije, a danas funkcionera Stranke slobode i pravde, Borka Stefanovića. Jovanović je na konferenciji u Skupštini Srbije kazao da je SPS morao da reaguje imajući u vidu da je u zemlji zaživeo obrazac ponašanja koji ne sme da se dozvoli kao ustaljeno pravilo. On je poručio da počinioci moraju da odgovaraju pred zakonom i da bi pravosudni organi morali…

Opširnije...

Povećati naknadu za rad državnih službenika i namešnika u pravosuđu

Neđo Jovanović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije o Predlogu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu Uvođenjem E- uprave i digitalizacije na celoj teritoriji Republike Srbije omogućili servisiranje potreba građana na najbolji mogući način.   Uvaženi ministre sa saradnicom, poštovane kolege narodni poslanici, imajući u vidu da je veći broj mojih uvaženih kolega iz poslaničke grupe SPS, među kojima je i ovlašćeni predstavnik Dušan Bajatović, veoma decidno istakao da će naša poslanička grupa nedvosmisleno podržati Zakon o budžetu. U svojoj diskusiji ću se ograničiti samo na određene segmente ovog zakona, i to dva za koja smatram da su veoma…

Opširnije...

Čuvamo li na adekvatan način istoriju našeg naroda?

Neđo Jovanović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije postavio je pitanje  Ministarstvu prosvete i Ministarstvu kulture Da li je ono što se događalo kroz istoriju dovoljno zastupljnjno u našim udžbenicima, u prosveti i kulturi? Ako ne sačuvamo našu istoriju, put naše budućnosti i naših mladih naraštaja neće biti lak. Postavljam pitanje Vladi Republike Srbije, a ovo pitanje se više vezuje za dva ministarstva – Ministarstvo prosvete i Ministarstvo kulture. Radi se o jednom izuzetno važnom događaju, istorijski izuzetno važnom događaju, a to je dan kada je zaključeno primirje u Prvom svetskom ratu, dan koji smo juče obeležili ne samo mi, već…

Opširnije...

Finasijskom i fiskalnom disciplinom do budžetske stabilnosti i novih investicija

Neđo Jovanović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije govorio je o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu. Naša je obaveza da podržimo ljude koji su svojim minulim radom ostavili svoj trag kako bi njihovi potomci mogli da uživaju u blagodeti njihovog rada, s jedne strane, a sa druge strane da oni dočekaju spokojno i mirno svoje pozne godine života.   „Onako kako je u načelnoj raspravi na današnjoj sednici istakla ovlašćena predstavnica poslaničke grupe SPS, naravno je da SPS i naš poslanički klub podržava…

Opširnije...

Smanjiti velike disproporcije u zaradama kod nosioca pravosudnih funkcija

Neđo Jovanović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije govorio je o setu finansijskih zakona sa posebnim osvrtom na rebalans budžeta. Politika koja se vezuje za početak finansijske konsolidacije, uvođenje poreske discipline, a nakon toga brojnih ušteda dovele su do epiloga koji danas imamo, a taj epilog jeste nesmetana mogućnost povećavanja zarada.   „Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, neću ponavljati ono što su moje kolege već istakle, osim stava, nedvosmisleno jasnog stava SPS, odnosno naše poslaničke grupe da ćemo podržati ovaj set zakona o kojem danas raspravljamo i skrenuti pažnju samo na neke od segmenata jednog od zakona, a…

Opširnije...

Republika Srbija i Evropska investiciona banka imaju ozbiljan partnerski odnos u reformama i modernizaciji Srbije

Neđo Jovanović, ovlašćeni predstavnik Socijalističke partije Srbije o Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke. Odnos Republike Srbije i Evropske investicione banke podrazumeva razvoj i unapređenje saradnje u oblastima koje su najznačajnije za život građana, a to su infrastrukturni, komunalni, zdravstveni i drugi projekti. Kroz zajmove treba ulagati tamo gde je to najpotrebnije, gde će građani Srbije najbolje da osete i gde će njihov interes biti u najvećoj meri zaštićen.                 „Uvažene kolege narodni…

Opširnije...

Moramo voditi računa o pravnoj zaštiti i prava i autora i autorskog dela

Neđo Jovanović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije o Predlogu izmena i dopuna Zakona o autorskim i srodnim pravima. Polazeći od definicije autorskog dela kao originalne duhovne tvorevine autora, kao i autorskog prava koje nastaje upravo nastankom autorskog dela, moramo voditi računa i o pravnoj zaštiti i prava i autora i autorskog dela. Kako se vrši ta zaštita drage kolege? Postoje dva pravca. Jedna je, u svakom slučaju se radi o sudskoj zaštiti, jedan pravac zaštite je krivična zaštita ili krivično pravna zaštita, a drugi pravac je građansko pravna zaštita.   Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, imajući u…

Opširnije...

Poslanička grupa SPS-a posetila Valjevo: Želimo partnerski odnos sa građanima

U nastavku akcije obilaska gradova i opština širom Srbije, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije posetila je u nedelju Valjevo. Akcija je pokrenuta sa ciljem da narodni poslanici SPS-a čuju glas naroda u direktom razgovoru sa svojim građanima, bez obzira da li su oni glasali za njih ili ne. Tim povodom, u Velikoj sali Skupštine grada Valjeva održana je tribina, na kojoj je pored članova poslaničkog kluba govorio i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Na tribini je istaknuto da narodni poslanici Socijalističke partije Srbije na ovaj način žele građane da uključe u jedan partnerski odnos u svom radu…

Opširnije...