Најновије

Обновљиви извори енергије су камен темељац развоја енергетике

НЕЂО ЈОВАНОВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Седмој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама до 2030. године: “Влада је на добром путу ка трасирању нечега што подразумева бржу и ефикаснију реализацију циљева постављених у Предлогу стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године а то су смањење увозне зависности када су у питању енергенти и баланс између производње енергије и доступних извора. У сваком случају, ради се о циљевима који су и те како значајни за Републику Србију”. “Уважени министре са…

Oпширније...

Рударство је привредни и развојни потенцијал

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Седмој седници Другог редовног заседања о Предлогу закона о рударству и геолошким истраживањима и Предлогу стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године: “Србија је земља богата рудама злата, сребра, бакра, олова, цинка, угља, минералним, термоминералним водама, итд. То вредно природно благо представља изузетан вредан привредни и развојни потенцијал. Оно што се жели овим законом је да се потенцијали искористе, да се створе законски услови и привуку инвестиције у овој области, које су веома значајне, јер доносе новац и обезбеђују запошљавање људи”. “Поштовани председавајући, представници министарства, даме…

Oпширније...

Oвај законски оквир пружа додатну сигурност у улагање у области рударства

ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије на Седмој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном и јединственом претресу о Предлогу закона о рударству и геолошким истраживањима и Предлогу стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године: “Ми данас говоримо о системском и кровном закону који представља стратешко опредељење и стратешки приступ Владе Републике Србије и ресорног министарства о овој изузетно важној и значајној области, области рударства у Србији”. “Поштовани министре, поштовани представници министарства, даме и господо народни посланици, имамо два важна документа данас на дневном реду републичког парламента: Предлог закона о рударству и геолошким…

Oпширније...

Бољи положај малих произвођача ракије

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Четвртој седница Другог редовног заседања Народне скупштије Републике Србије о Предлогу закона о јаким алкохолним пићима: “Индивидуални произвођачи ракије, којих нема у важећем закону, али их има у животу и пракси, биће легализовани новим закономЗакон установљава процедуре којима се омогућава праћење свих путева алкохола и контрола од производње до паковања готовог производа, чиме се гарантује порекло и квалитет. Једна од најбитнијих измена односи се на географску ознаку алкохолних пића која је дефинисана по европским критеријумима”. “Поштована председнице, уважена министарко са сарадницима, даме и господо народни посланици, на почетку бих истакла да ће…

Oпширније...

Алкохолна пића су сада безбедан производ за тржиште

МИЛЕТИЋ МИХАЈЛОВИЋ, народни посланик и овлашћени представник Социјалистиче партије Србије о Предлогу закона о јаким алкохолним пићима и о Предлогу закона о потврђивању Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србиј: “Закон ће се позитивно одразити пре свега на примарну производњу воћа, која је базна сировина за производњу јаких алкохолних пића и вратиће велики део промета воћних дестилата у легалне токове”. “Господине потпредседниче, поштована министарка, даме и господо сарадници министарке, даме и господо народни посланици, изнећу ставове у вези предложених закона у име Социјалистичке партије Србије, у…

Oпширније...

Циљ овог закона је поспешивање легалног запошљавања у иностранству

ГОРДАНА ТОПИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Другој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном и јединственом претресу о Предлогу о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити . “Ми социјалисти верујемо да ће циљ овог закона бити остварен, а то је поспешивање легалног запошљавања у иностранству, а у уједно контролисаној и транспарентној администрацији, где ће запослени у потпуности бити заштићени и да ће добити обећано, бити безбедни, осигурани социјално, здравствено и пензионо и примати редовно уговорене зараде”. “Поштовани председавајући, уважени министре, колеге и колегинице народни посланици, у данашњем обраћању…

Oпширније...

Приоритетни циљ и запошљавање и заштита радника на привременом раду у иностранству

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик Социјалистичке партије Србије, на Другој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити

“Циљ овог закона је да сједне стране поспеши запошљавање у иностранству и да омогући послодавцима да у једној олакшаној процедури запошљавају људе у иностранству, а сдруге стране, да ти запослени буду заштићени, да у потпуности добију оно што им је обећано, односно да их нико не превари, да имају безбедност и здравље на раду, социјално и пензијско осигурање, да примају зараде, заправо да све то раде у складу са законским прописима, а не на црно”.

Oпширније...

На ефикасан начин заштитити раднике који се упућују на рад у иностранство

МАРЈАНА МАРАШ,народна посланица Социјалистичке партије Србије на Другој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије назаједничком начелном и јединственом претресу о Предлогу о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити .

“Предлог закона је посебно важан са аспекта радних миграција, спречавања нелегалног упошљавања и трафикинга радне снаге од стране сумњивих послодаваца, који у условима кризе нуде широку лепезу сумњивих послова уз високе зараде.Нови Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити треба да обезбеди јасан увид у то где је и колико радника из Србије ангажовано”.

Oпширније...

Безбедност и здравље на раду је основно право свих запослених

МИРЈАНА ДРАГАШ, народна посланица и овлашћени представник Посланичке групе Социјалистичке партије Србије на Другој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду, Предлогу закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, Предлог закона о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извештавању одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце.

“Једно од основних људских права је право на рад.Безбедност и здравље на раду је основно право свих запослених.Оно је утврђено свим међународним конвенцијама Међународне организације рада, Лисабонским споразумом ЕУ, директивама ЕУ, а ово право је гарантовано и Уставом наше државе. Важност предложених закона није само у усклађености са међународним документима, већ и у унапређивању сопствених услова рада и живота, заштите живота, заштите деце и осетљивих категорија, када је у питању рад и радно окружење”.

Oпширније...

Бранко Ружић и Милутин Мркоњић у Лучанима и Гучи

Народни посланици и чланови Главног одбора Социјалистичке партије Србије Бранко Ружић и Милутин Мркоњић обишли су општину Лучане где су са радницима у фабрици “Фрапомал” разговарали о начину рада и o проблемима са којима се сусрећу у својој општини. Бранко Ружић је овом приликом истакао потребу да се побољша привредни амбијент и инвестициона клима у овим крајевима како би се направио простор да се и младим људима омогући и обезбеди прилика за запослење и опстанак у месту у ком су рођени. Ружић и Мркоњић су обишли и Гучу где су у неформалној атмосфери разговарали са мештанима о потенцијалима овог краја…

Oпширније...