Најновије

Треће седница првог заседања НСРС – С. Миладиновић

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ, народна посланица СПС на Трећој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о железници, који је поднела Влада: “Железница има далеко већу безбедност и значајно мању потрошњу погонске енергије у односу на масу превезеног терета, далеко мање еколошке последице и велика предност железнице је могућност одвијања саобраћаја у готово свим метеоролошким условима. Последњих деценија предност железничког саобраћаја огледа се и у великој брзини транспорта. Стога, за сваку државу која стратешки размишља железница и овај вид транспорта мора бити од виталног значаја. “

Oпширније...

Прво редовно заседање НСРС – Стефана Миладиновић

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ,  народна посланица СПС о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом: “На основу протокола СПС и Националне организације особа са инвалидитетом Србије, који је прошле године потписао председник СПС Ивица Дачић, обраћам вам се у име свих чланова ове организације, а и као народни посланик, да уважите потребе особа са инвалидитетом за које су важне измене и допуне закона, пре свега Породичног закона у циљу унапређења подршке у остваривању делимичне пословне способности, Закона о финансијској подршци породице са децом ради обезбеђивања веће финансијске и друге подршке породицама деце и особама са инвалидитетом…

Oпширније...

Прво редовно заседање НСРС – С. Миладиновић

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. на заједничком начелном и јединственом претресу о Предлогу закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима “Вођење посебне евиденције о извршиоцима ових кривичних дела, као инсистирање да државни и други органи, као и правна лица, која раде са малолетним лицима, траже податак из регистра при заснивању радног односа, јесте мера којом се смањује могућност поновног извршења овог кривичног дела, што је у пракси веома чест случај. Овај закон треба сагледати у контексту ширих социолошких…

Oпширније...

ПАРЛАМЕНТАРНЕ АКТИВНОСТИ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА

 Народни посланици су, осим активности у скупштинским одборима и на заседањима Народне скупштине, укључени и у велики број активности у области међународне сарадње. Народна скупштина има сталне делегације у 10 међународних организација које су састављене од  представника појединих посланичких група сходно  консензусом утврђеним принципима. Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ има своје представнике у пет сталних делегација, а Одлуком Народне скупштине  донетом на Четвртом ванредном заседању 27.2.2013. године  припала су нам места председника у две веома важне сталне делегације – у Парламентарној скупштини ОЕБС-а и  Парламентарној скупштини НАТО-а . 

Oпширније...

Посланица СПС о трговини органима у Савету Европе

24. јануар 2013. Стефана Миладиновић, посланица Социјалистичке партије Србије у Скупштини Републике Србије учестовала је јуче у распави о илегалној трговини људским органима у Парламентарној скупштини Савета Европе у Стразбуру. Говорећи у Савету Европе, Стефана Миладиновић је рекла: „Трансплатација органа, ткива и ћелија је једно од највећих достигнућа медицине али своју негативну димензију нарочито добија када постане основ за уплитање организованог криминала. Трговина трансплатационим материјалом је последњих година откривена у појединим европским земљама. Чињеница је да је Парламентарна скупштина Савета Европе указала на овај проблем у одличном извештају Дика Мартија – “Истрага оптужби о нечовечном поступању са људима и нелегалној…

Oпширније...

Питања Влади Републике Србије

У складу са Пословником Народне скупштине27. децембра,последњем четвртка у месецу, народни посланици су од 16,00 до 19,00 часова постављали питања Влади Републике Србије. Своје право да поставе питања искористили су и народни посланици Посланичке групе СПС Милетић Михајловић и Стефана Миладиновић. Народни посланик Милeтић Михajлoвић поставио је питање министру приврeдe и финaнсиja Млађану Динкићуу вези са Општином Жaгубицa којој је, иако једној од нajсирoмaшниjих и нajнeрaзвиjeниjих,из буџeтa у oвoj гoдини нa имe нaкнaдe oдузeтo19 милиoнa динара. –       Рaчун oпштинe je свaкoднeвнo у блoкaди и бeз oбзирa нa висину приливa, 50% увeк сe блoкaдoм oдузимa oпштини, a дaнaс je нa примeр…

Oпширније...