Најновије

Др Весна Ивковић: Повереник у сваком демократском друштву треба да буде институција која је медијатор  између грађана и институција система

Др Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Извештају о спровођењу  Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018. годину Својим радом Повереник треба да решава конфликтне ситуације на тражење и располагање свим информацијама од јавног значаја којима се унапређује јавност рада државних органа а тиме и квалитет услуга које државни орган и јавне службе пружају грађанима. Поштовани председавајући, поштовани гости, поштоване колегинице и колеге народни посланици, за заштиту права на приступ информацијама од јавног значаја одговоран је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Како…

Oпширније...

Држава мисли o младима, научницима и истраживачима и ствара боље услове за живот и рад

 Др Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије, говорила је о Предлогу закона о науци и истраживањима. „Основни циљ овог закона је стварање научно-истраживачког сектора који својом извесношћу може бити равноправан партнер у оквиру европског истраживачког простора, а који ће позитивно утицати на привредни раст Србије и водити друштвеном и културном напретку.“                 „Поштовани председавајући, поштовани министре са сарадницима, поштоване колеге посланици, у светлу свеукупног реформског процеса указала се потреба реформе научно-истраживачке делатности. Овим законом се уређује систем науке и истраживања. Образовање и наука не нуде само знање из различитих области, него и прилику да стекнемо искуство у ономе што…

Oпширније...

Уређење области туризма и угоститељства имаће значајан утицај на друге привредне делатности.

Др Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлозима закона о туризму и угоститељству Доношењем закона из области туризма и угоститељства повећаће се ниво заинтересованости грађана за обављање ових делатности, ниво инвестирања, тржишна конкуренција и стварање нових привредних субјеката.   Поштовани председавајући, поштовани министри са сарадницима, поштоване колегинице и колеге народни посланици, говорићу о Закону о туризму и Закону о угоститељству и њиховим позитивним ефектима. Туризам је једна од водећих светских привредних грана, који својим развијањем повлачи развијање и осталих привредних грана. Влада Републике Србије је препознала велики значај ове привредне гране, што потврђују предлози ових закона, као и…

Oпширније...

Боље уређена и контролисана градња, као и могућности да се незаконито изграђени објекти уведу у легалне токове

Др  Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије на Другој седници Другог редовног заседања Народне скупштине, о пакету закона из области  саобраћаја, инфраструктуре и грађевинарства. Позитивне ефекте ових закона су смањење трошкова процедура, уштеда времена у добијању дозвола, ефикаснији рад државних органа, смањење цена изграђених објеката. Једном речју, створиће се правни оквир који ће још више  подстакнути уређену и контролисану градњу.           Поштовани председавајући, поштована госпођо министарка са сарадницима, поштоване колегинице и колеге народни посланици, у привреди Србије грађевинска индустрија високо је позиционирана, а њен просперитет рефлектује се на пратеће производне гране и области. Зато је од велике важности донети овај…

Oпширније...

Потребно је обезбедити посебан третман и заштиту здравља радно способног становништва

Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке парије Србије, на седници Првог редовног заседања Народне скупштине,  поставила је посланичко питање министру здравља. Поставила бих питање министру здравља, господину Лончару. Питање се односи на област медицине рада. Министарство здравља је формирало Републичку стручну комисију за израду стратегије медицине рада, полазећи од потребе да се на посебан начин третира и заштити здравље радно способног становништва, које у сваком друштву, па и у нашем, ствара све вредности и материјална добра неопходна за живот и напредак државе и друштва. Да би стварало, радно активно становништво мора бити здраво. У том смислу, желим да поставим питање министру…

Oпширније...

Реализација овог пројекта значајна за јачање система националне безбедности Републике Србије

Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о посебним условима за реализовање пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности. Имајући у виду значај и одговорност посла који припадници снага безбедности обављају, њихов значај за безбедност читаве државе, а исто тако да највећи број међу истима деценијама нису успели да трајно реше стамбено питање, одлучено је да се овај проблем системски реши.   Поштовани председавајући, поштована министарко са сарадницима, поштоване колеге посланици, говорићу кратко о Предлогу закона о посебним условима за реализовање пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности. Реализација овог пројекта представља општи интерес од значаја за…

Oпширније...

Удружења резервних војних старешина су битан део система одбране

Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије  о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о одбрани. Савез резервних војних старешина Србије као организација представља позитивне друштвене вредности, пре свега патриотизам, као и знање и искуство њених чланова у пословима одбране земље и с тим у вези имамо задатак да подржимо ову организацију на све потребне и могуће начине. Поштована председнице, поштовани министре са сарадницима, поштоване колеге посланици, говорићу данас о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о одбрани, а моје колеге из посланичке групе говориле су о осталим законима из овог пакета. Систем одбране Републике Србије је део…

Oпширније...

Ефикасно спровођење јавних политика доприноси квалитетнијем друштву и економији једне земље

Весна Ивковић, народни посланик Социјалистичке партије Србије, о Предлогу закона о планском систему Републике Србије За нас као социјалисте и припаднике политичке партије, која је социјално одговорна, важна је чињеница да ће доношењем овог закона грађани осетити ефикасније и делотворније спровођење социјалних и економских политика, које ће последично допринети побољшању квалитета јавних услуга, животног стандарда и испуњења потреба грађана.               Поштовани председавајући, поштовани министре, поштоване колегинице и колеге народни посланици, говорићу о Предлогу закона о планском систему Републике Србије. Јавне политике су правац деловања на свим нивоима власти – Република Србија, АП и јединице локалне самоуправе, а све у циљу…

Oпширније...

Нови закон успоставља и уређује садржину националног ДНК регистра

Весна Ивковић народна посланица Социјалистичке партије Србије о Предлогу закона о националном ДНК регистру Доношењем закона остварујемо два циља. Први је стварање нормативне основе за ефикаснији и економичнији кривични поступак, а други је обезбеђивање потпуне заштите људских права и слобода загарантованих Уставом и међународним актима. Поштовани председавајући, поштовани господине министре са сарадницима, поштоване колегинице и колеге народни посланици, данас ћу у оквиру овог обједињеног претреса говорити о Предлогу закона о националном ДНК регистру. Овим законом се успоставља и уређује садржина националног ДНК регистра. То ће бити регистар резултата форензичко-генетичке анализе биолошког материјала, извршене за потребе кривичног поступка и утврђивање идентитета несталих…

Oпширније...