Најновије

Касаловић: Са начелницима округа о ЕЗУП-у

Администрације у градовима и општинама које су приступиле еЗУП-у, користиле су овај систем да би размениле податке за више од 200.000 упита грађана/странака, речено је на састанку који је у Српско-корејском информатичко приступном центру одржан са начелницима управних округа поводом коришћења е-ЗУП-а у пословању локалних самоуправа. Државни секретар Зоран Касаловић је у разговору са начелницима управних округа нагласио да су службеницима у локалним самоуправама преко еЗУП-а доступни подаци из осам база података које воде различите институције, што им у великој мери олакшава посао. „Велики број општина се прикључило овом систему, значајан број га користи у свакодневним пословима које имају са…

Oпширније...

Mорамо свести нашу потрошњу у реалне оквире

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Шестој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, четврти дан у заједничком јединственом претресу о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогу одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогу одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину и Предлогу одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2014. годину, Предлогу…

Oпширније...

Предлози ових закона говоре о финансијској консолидацији

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Шестој седница Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије о предлозима закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, о пензијском и инвалидском осигурању, о порезу на доходак грађана, о дувану, о порезу на додату вредност, о порезу на добит правних лица, о пореском поступку и пореској администрацији, о доприносима за обавезно социјално осигурање, о платама државних службеника и намештеника, о умањењу нето прихода лица у јавном сектору и о враћању одузете имовине и обештећењу „Моје колеге Дејан Раденковић и Зоран Касаловић су изнели став Посланичке групе СПС о предложеним законима који су на…

Oпширније...

Јавне финансије су једно од најозбиљнијих државних питања

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Шестој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, први дан у заједничком начелном претресу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлогу закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлогу закона о изменама Закона о порезу на додату вредност, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлогу…

Oпширније...

Што мање ванредних ситуација у којима би се реаговало из робних резерви

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије на заједничком начелном и јединственом претресу о предлозима закона о робним резервама, предлог закона о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације о стратешкој економској сарадњи, предлог закона о потврђивању Анекса бр. 2. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине: “Желим да кажем да се заиста слажем и са делом дискусије претходних говорника,…

Oпширније...

Питање Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС је на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 17. октобра 2013. године, на основу члана 287. став 2 Пословника, поставио следећа питања Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе: „Затражићу обавештење и поставићу неколико питања Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе, а основ мог обраћања је управо допис овог Министарства број 07-00-00151/2013-04, од 13. августа ове године, упућено председнику Скупштине општине Житиште, у предмету и у вези са питањем потврђивања мандата одборника Скупштине општине Житиште, где се у последњем пасусу говори да је о предузетим мерама у конкретном случају, потребно  да, сагласно члану…

Oпширније...

Прва седница НСРС – Зоран Касаловић

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Првој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије трећи дан о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о електронској трговини и Предлогу закона о извозу и увозу робе двоструке намене: „Измене овог Закона ће довести до значајно побољшаног правног оквира за рад саме Комисије за заштиту конкуренције, пре свега на побољшању амбијента за пословање у Србији. Све то лично мене и посланички клуб СПС опредељује да у начелу подржимо овај Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције. Ценећи значајне могућности…

Oпширније...

Друга седница НСРС – Зоран Касаловић

ЗОРАН КАСАЛОВИЋ, народни посланик СПС на Другој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о измени Закона о јавној својини: „Сматрам да је Предлог овог закона о измени Закона о јавној својини кроз продужење рока за остваривање права својине један добар увод за ефикаснији јавни сектор и за много бољу реформу јавног сектора која нас очекује у наредном периоду и ако бих томе додао оно што сам истакао на самом почетку дискусије – циљ и ефекат овог закона који треба да се постигне већ сада и у наредном периоду, су довољни разлози да посланички клуб СПС прихвати…

Oпширније...

Друга седница НСРС – Милисав Петронијевић

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик СПС на Другој седници Другог редовног заседања   Народне скупштине Републике Србије о Предлогу закона о јавној својини: „СПС се залаже да се утврди који су то разлози због којих се за ове две године није извршио упис својине. Да ли ту има објективних, субјективних разлога, неких сметњи, нечег што је спречавало? Или је у питању субјективна одговорност? У том случају, треба да се утврди одговорност и да видимо ко је одговоран за то. Иначе, и једна и друга Влада су имале времена да реше тај проблем. Претходна је имала 10 месеци, ова 14 месеци. Када кажем Влада,…

Oпширније...

Седмо ванредно заседање НСРС – Милисав Петронијевић

МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик СПС “  Желим да истакнем да, поред тога што су реформе нужне, и економске и социјалне, ни једне, ни друге не могу успети ако не буду социјално праведне. Не могу успети. Зато сматрамо и инсистирамо да Влада настави прављење друштвеног консензуса у Србији, афирмисање социјалног дијалога, да укључи социјалне партнере и Владу и послодавце и синдикате и стално, дању,  ноћу, колико год треба, да се са њима расправе сва та питања, да дође до изражаја прави социјални дијалог, јер без социјалног договора тешко да шта може да успе у тим реформама у наредном периоду. “ МИЛИСАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, народни посланик СПС…

Oпширније...